Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114310
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Grinius, Ignas
Supervisor: Stepanas, Aloyzas
Title: Spindulinių šildytuvų panaudojimo technologiniuose procesuose galimybių tyrimas
Other Title: Technical feasibility study of radiant heaters
Extent: 53 p.
Date: 24-May-2013
Keywords: Spindulinis dujinis šildytuvas;šildymas;temperatūrų pasiskirstymas;biomasės džiovinimas.;Radiant gas heater;heating;temperature distribution;biomass drying.
Abstract: Tikslas. Ištirti temperatūrinių laukų susidarymo sąlygas spindulinio šildytuvo veikimo zonoje ir nustatyti spindulinio šildytuvo pagrindinius parametrus. Ištirti šildytuvo panaudojimo galimybes biomasės džiovinimui. Objektas. Spinduliniai dujiniai šildytuvai naudojami patalpų, turinčių dideles erdves ir plotus, šildymui. Tinkamai išdėsčius spindulinius šildytuvus, galima apšildyti visą patalpą arba atskiras jos zonas. Pritaikant spindulinio šildymo sistemas, būtina žinoti dujinių spindulinių šildytuvų temperatūrinių laukų susidarymo sąlygas jų veikimo zonoje ir kitus pagrindinius parametrus: vamzdžio paviršiaus kaitimo dinamiką atskiruose vamzdžio perimetro pjūviuose; temperatūrų pasiskirstymą po šildytuvu, esant skirtingam atstumui nuo jo iki matavimo plokštumos; vidutinę temperatūrą matavimų plokštumose; sunaudojamą dujų kiekį; džiovinamų alksnio bandinių masę, drėgnio ir temperatūros kitimą.
Purpose of the study. To investigate terms of the formation of temperature fields in radiant heater operation zone and to determine radiant heater core parameters. To investigate the possibilities of using the heater for drying the biomass. Infrared heating system is used in the accommodations with high sealings and there are big height. A properly set radiant heaters can heat the entire room or its individual zones. When using the infrared systems the conditions of infrared heaters temperature fields formation in their activity zone and other basic parameters should be considered. Conditions of temperature fields formation and average temperature in infrared heater‘s activity zone were processed, when the distance between the heater and the object was changed. The dynamic of infrared heater tube surface was investigated. Used gas amount was investigated. The change of mass, moisture and temperature in drying samples of alder was investigated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114310
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.