Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114303
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Sabas, Darius
Title: Prikabinamų žemės ūkio mašinų naudojimo saugos tyrimas
Other Title: Investigation of Trailing Agricultural Machinery Safe Use
Extent: 48 p.
Date: 22-May-2013
Keywords: Nelaimingas atsitikimas darbe;priekaba;prikabinamoji mašina;pavojingas veiksnys;mašinų sauga.;An accident at work;trailer;trailing machinery;a dangerous factor;safety of machinery.
Abstract: Magistriniame darbe analizuojama traumatizmo priežastys ir rizikos veiksniai naudojant prikabinamąsias žemės ūkio mašinas. Apie 42 % atvejų darbuotojus traumavo krovininės priekabos ir 23 % įvykių įtakojo netolygus ar nestabilus krovinys. Pagrindinės nelaimingų atsitikimų darbe priežastys buvo netinkamai pasirinktas greitis (20 %) ir pavojingas nuolydis (17 %). Pagal pavojingus rizikos veiksnius 23 % traumų įtakojo vertikalus žmogaus kritimas, 17 % judantis transportas ir 16 % krovinio, daikto ar kitų judančių objektų poveikis. Teoriškai paskaičiuoti pagrindiniai saugų darbą įtakojantys techniniai priekabų rodikliai, į kuriuos reikia atkreipti didesnį dėmesį atliekant darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus darbo vietose.
In the master thesis analyzes the causes of injuries and risk factors in the use of agricultural machinery trailer. It was found that about in 42 % cases workers were injured by cargo trailers, about 23 % accidents happen because of uneven or unstable load. Main accidents at work reasons were wrongly chosen speed (20 %) and dangerous slope (17 %). According to dangerous factors 23 % injuries happen because of vertical human fall, 17 % because of moving transport, 16 % because of load, things or moving object influence. There were calculated main technical trailers indicators in theoretical way, which can have influence to safety at work and in which must be paid attention while workers are instructed at work places.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114303
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

100
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.