Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114302
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Sankūnas, Gytis
Title: Vakuuminio saulės kolektoriaus tyrimas
Other Title: Research of vacuum solar collector
Extent: 46 p.
Date: 23-May-2013
Keywords: saulės energija;saulės kolektorius;šilumnešio debitas;solar energy;solar collector;coolant flow
Abstract: Darbe analizuotas saulės energijos naudojimo būdas vandens šildymui, naudojant saulės kolektorius. Saulės spindulinė energija kolektoriuje konvertuojama į šiluminę energiją. Saulės kolektoriui reikia parinkti optimalų šilumnešio debitą, kad jo pagrindinis ir svarbiausias parametras naudingumo koeficientas būtų kiek įmanoma didesnis. Vakuuminiai kolektoriai – tai saulės energijos konversijos įrenginiai, turintys didelį efektyvumą. Jie šiluma paverčia ir dalį išsklaidytos saulės spindulių energijos (veikia ir apniukusiu oru). Aukštesnis šiluminis naudingumas pasiekiamas, dėl mažų šilumos nuostolių, kurie pasiekiami šiluminei izoliacijai naudojant vakuumą. Didinant Saulės energijos panaudojimo galimybes karštam vandeniui ruošti sukurta nemažai originalių konstrukcijų kolektorių. Tai vakuuminiai kolektoriai, kolektoriai su šiluminiais vamzdžiais bei kt. Tyrimų metu nustatyta, kad šilumnešio debitas turi įtakos vakuuminio saulės kolektoriaus naudingumo koeficientui. Nustatyta, kad saulės kolektoriaus vidutinis naudingumo koeficientas yra didesnis (0,85) naudojant mažesnį 0,005 (kg/s)m2 šilumnešio debitą. Tyrimų tikslas - ištirti vakuuminio saulės kolektoriaus energetines charakteristikas.
The purpese of paper is to analyze solar energy use for heating water using solar collectors. Solar radiation energy converted to thermal energy using solar collectors. Solar collector should be selected optimum coolant flow to achieve the biggest efficiency as as possible. When trying to increase potential of solar energy conversion to hot water, was invented number of original designs of collectors. This vacuum collectors, collectors with heat pipes and more. Vacuum collectors - solar energy conversion devices with high efficiency. It converts to heat even diffused solar radiation energy. The higher thermal efficiency is achieved due to low heat losses are achieved by using a vacuum thermal insulation. Research showed that the coolant flow rate affects the vacuum solar collector efficiency factor. It was found that the solar collector average efficiency is higher (0.85) in the lower 0,005 (kg/s)m2 coolant flow rate. Purposes of the study - to investigate the vacuum solar energetic characteristics.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114302
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

37
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.