Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114293
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gasiliūnienė, Gintarė
Title: Narkomanijos paplitimas mokykloje ir mokinių požiūris į taikomas prevencines priemones
Other Title: Drug addiction in the shool and pupils attitude toward measure of drug prevention
Extent: 55 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: narkotinės medžiagos;prevencija;interpersonaliniai veiksniai;psichoaktyvios medžiagos;drugs;prevention;interpersonal factors;psychoactive substance
Abstract: Tyrimo objektas: narkotinių medžiagų vartojimas ir prevencinių priemonių paieška. Tyrimo metodai: 1) literatūros šaltinių analizė; 2) dokumentų, ataskaitų, susijusių su narkomanijos prevencija mokyklose, analizė; 3) anketinė apklausa; 4) tyrimų duomenų analizė ir interpretacija. Tyrimo rezultatai: Tyrimo tikslas – įvertinti narkotinių medžiagų paplitimą Vilkijos žemės ūkio mokykloje ir Ugnės Karvelis gimnazijoje bei atskleisti mokinių požiūrį į taikomas prevencines priemones. Tyrimas atliktas 2012 metais. Duomenimis surinkti naudotas autorės sudarytas klausimynas. Narkotikų vartojimas labiau priklauso nuo paauglių lyties, nei nuo mokymosi įstaigos – 33,3 proc. žemės ūkio mokykloje ir 21,3 proc. gimnazijoje besimokančių vaikinų buvo bandę narkotinių medžiagų, tačiau tiknedidelė dalis merginų (6,7 proc.). Mokiniams trūksta elementarių žinių apie narkotines medžiagas, priklausomybę nuo narkotikų, narkotikų vartojimo žalą. Prevencinėse programose ypač svarbi yra prevencijos strategija: informacijos teikimo formos ir būdai.
Research target: Drug addiction and search of drug prevention measure. Research methods: 1) Analysis of literary sources; 2) Analysis of documents, related to the drugs prevencion in the school; 3) Questionnaire surve; 4) Analysis of researches results and interpretation. Research results: The aim of the study – to estimate drug use prevalence among Lithuanian pupils and establish the point of drug prevention programs. The research was carried out in 2011. The instrument of the this research was questionnaire. Drug addiction depended on the pupils' gender. Girls are rarely used the drugs (6.7 percent) than the boys (in the shool of agriculture – 33,3 percent, in gymnasium – 21,3 percent). Pupils lacked basic knowledge about drugs, drug addiction, harm of drugs. In drug use prevention programs are particularly important prevention strategy. The pupils attitude toward measure of drug prevention was different.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114293
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.