Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114291
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Simonavičiūtė, Raminta
Title: Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo biokurui technologinis – techninis įvertinimas
Other Title: Technological-technical evaluation of non-traditional energy plant preparation and use for biofuels
Extent: 49 p.
Date: 24-May-2013
Keywords: drambliažolės;pluoštinės kanapės;pluoštinės dilgėlės;granulės;frakcine sudėtis.;elephant grass;fibrous hemp;fibrous nettle;pellets;fractional composition.
Abstract: Tyrimai atlikti 2012 – 2013 metais ASU Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto laboratorijose bei ASU bandymų stotyje. Darbo tikslas – ištirti netradicinių energetinių augalų (drambliažolių, pluoštinių kanapių ir pluoštinių dilgėlių) ruošimo ir naudojimo biokurui technologinius-techninius parametrus bei nustatyti susmulkintų ir supresuotų augalų fizikines-mechanines savybes ir kokybinius rodiklius. Pateikto darbo literatūros apžvalgoje išanalizuota šių augalų nuėmimo ir paruošimo technologija biokurui bei įvertintos augalų naudojimo deginimui galimybės. Atlikus drambliažolių, pluoštinių kanapių ir pluoštinių dilgėlių eksperimentinius tyrimus buvo nustatyti biometriniai rodikliai, smulkinimo ir malimo parametrai, ištirtos pjaustinio ir miltų fizikinės-mechaninės savybės. Nustatyta frakcinė sudėtis pagal ES šalyse taikomą metodiką, naudojant sietų komplektą su skirtingų skersmens skylutėmis. Taip pat buvo ištirtos ir paruoštų granulių svarbiausios fizikinės-mechaninės savybės.
Investigations were carried out in 2012-2013 years in the laboratories of ASU Institute of Agricultural Engineering and Safety and ASU training farm. The aim – to investigate the technological-technical parameters of non-traditional energy plants (elephant grass, fibrous hemp and fibrous nettle) for the preparation and use of biofuels and to determine the chopped and pressed plant physical-mechanical properties and qualitative indicators. In the literature review of presented work was analyzed the plant harvesting and processing technology of biofuels and evaluates the use of plants burning capabilities. After the elephant grass, fibrous hemp and fibrous nettle experimental studies were established the biometric indicators, chopping and milling parameters, and were investigated the chaff and mill physical-mechanical properties. Fractional composition was determined according to the methodology of EU countries, while using the sieves with the different diameter holes. It was also been tested and most important physical-mechanical properties of prepared pellets.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114291
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

67
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.