Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVagusevičienė, Ilona-
dc.contributor.authorGedraitienė, Marytė-
dc.date.accessioned2020-12-21T20:55:31Z-
dc.date.available2020-12-21T20:55:31Z-
dc.date.issued2011-05-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/114278-
dc.description.abstractTyrimai, siekiant išsiaiškinti, kaip keičiasi fotosintetinių rodiklių intensyvumas ir grūdų kokybė bei derlingumas priklausomai nuo augimo tarpsnio bei tręšimo azotinėmis trąšomis, atlikti 2009-2010 metais. Pigmentų ir tirpiųjų sacharidų kiekis tirtas Agrobiotechnologijos laboratorijoje, o grūdų kokybės rodikliai ištirti AB „Kauno grūdai“ laboratorijoje. Žieminiai kviečiai auginti Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje, kur dirvožemis IDg8-k (LVg-p-w-cc) – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols). Tyrimamas pasirinktos dvi žieminių kviečių veislės: labai gerų kepimo savybių ’Ada’ ir gerų kepimo savybių ’Tauras DS’. Buvo tiriama, kaip vegetacijos metu kinta pigmentų ir sacharidų kiekis augalų lapuose ir kaip azoto trąšos įtakojo baltymų, šlapiojo glitimo, sedimentacijos, krakmolo, kritimo skaičiaus pokyčius grūduose ir grūdų derlingumą. Azoto trąšos augaluose skatino bendrą pigmentų kiekio didėjimą, o tirpiųjų sacharidų kaupimuisi esminės įtakos neturėjo. Taip pat azoto trąšos beveik visuose variantuose patikimai skatino baltymų kaupimąsi grūduose, didino sedimentaciją ir šlapiojo glitimo kiekį, o krakmolo kiekis mažėjo atvirkščiai proporcingai baltymų kiekiui. Tręšimas azoto trąšomis visuose variantuose patikimai didino derlingumą.lt
dc.description.abstractThe research was carried out in the period from 2009 to 2010 to determine the changes in the intensity of photosynthetic characteristics ,grain quality and yield, depending on the growth phase and fertilization with nitrogen fertilizer. The amount of pigments and soluble sugars was investigatd in the laboratory of Agrobiotechnology and the indicators of grain quality were explored in the laboratory of JSC „Kauno grūdai“. Winter wheat were grown in the Experimental Station of Lithuanian University of Agriculture, where the soil is IDg8 k (LVD-pw-cc) - calcareous shallow Luvisols (Calc (or) i Epihypogleyic Luvisols). Two varieties of winter wheat were selected for the experimental study: ’Ada’ with a very good baking properties and ’Tauras DS’ with good baking properties. The research focused on how vegetation changes affect the pigment and sugars content in the plant leaves, as well as the influence of nitrogen fertilizers on the grain yield and changes in content of protein, wet gluten, sedimentation and starch in the investigated grain. The results suggest that the nitrogenous fertilizers stimulated the overall growth of the cultivar, the pigment content but it had no significant effect on the accumulation of soluble sugars .Moreover, almost in all cases of the nitrogen fertilizer treatments it significantly promoted the accumulation of grain protein, increased sedimentation and wet gluten content however the starch content decreased inversely with the protein. The grain yield increased significantly in all nitrogen fertilizer treatments.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent42 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectžieminiai kviečiailt
dc.subjectpapildomas tręšimaslt
dc.subjectfotosintezėlt
dc.subjectderlingumaslt
dc.subjectgrūdų kokybė.lt
dc.subjectwinter wheaten
dc.subjectnitrogen fertilizeren
dc.subjectphotosynthetic characteristicsen
dc.subjectyielden
dc.subjectgrain quality.en
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleTręšimo įtaka žieminių kviečių grūdų kokybiniams rodikliamslt
dc.title.alternativeThe Influence of Fertilization on Winter Wheat Grain Quality Parametersen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.