Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114255
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Simonaitis, Ramūnas
Title: Lauko baseino šildymo saulės energija tyrimas
Other Title: The research of open air swimming pool heating by sun energy
Extent: 52 p.
Date: 25-May-2011
Keywords: kolektorius;energija;tyrimas;apšvieta;rezultatas.;collector;energy;research;lighting;result.
Abstract: Darbo tikslas: Parengti lauko baseino vandens šildymo sistemą naudojant saulės kolektorius, siekiant prailginti jo naudojimo laiką. Nagrinėjama tema yra aktuali, kadangi bet koks saulės energijos panaudojimas žmonių tikslams energiją paverčiant šiluma yra aktyviai skatinamas, nes ši energija yra atsinaujinanti, nieko nekainuoja ir neteršia aplinkos, o panaudojimo galimybės - didelės. Atlikti įvairūs tyrimai ir skaičiavimai leidžia teigti, jog baseino panaudojimo negalima prailginti naudojant savos gamybos saulės kolektorių. Vandens temperatūrų pokyčiai esant skirtingiems gyliams yra nežymūs, kai apšvieta yra pakankama veikti saulės kolektoriui, o apšvietai esant mažai, skirtumai tarp skirtingų sluoksnių siekia net 3,7 oC, o tai yra pakankamai daug, kai baseino gylis yra 60 cm. Atlikus temperatūrų ir apšvietos tyrimus ir išanalizavus rezultatus matyti, jog daugeliu atvejų vandens temperaūros pokyčiai maketiniame baseine atitinka dienos apšvietos pokyčius. Šių tyrimų rezultatus galima pritaikyti, siekiant apskaičiuoti, kokių išmatavimų savadarbio kolektoriaus reikės, norint pašildyti pasirinktą lauko baseino vandenį.
Work purpuose: to prepare the open air swimming pool heating system by using sun collectors, to extend it’s working period. The relevance of investigating theme is really big, because of any sun energy using for people purpouse transferring sun energy into heat is active promoting, because this energy is renewable, costs nothing and it’s better for the environment and the usabilitys are big. Studies let’s state, that we can’t extend the use of open air swimming pool by using home made sun collector. The changes of water temperature, when the depth is different are not big when the lighting is enough to work sun collector, and when the lighting is small, the differences between water depth reaches even 3,7oC and it’s really big, when the depth of swimming pool is just 60 cm. When all the researches are done and results are analyzed, we see, that in many cases the temperature changes of pool water corresponds lighting changes. These research results may be adapted by calculating parameters of collector, by which we want to heat the open air swimming pool.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114255
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.