Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114254
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Starkus, Tadas
Title: Traktorininkų vibroakustinės aplinkos priklausomybės nuo traktorių gamybos metų tyrimai
Other Title: The Influence of Tractor Manufacturing Date on Vibro-Acoustic Environment of Tractor Operators
Extent: 55 p.
Date: 27-May-2011
Keywords: Traktorius;gamybos metai;operatorius;profesinė liga;vibroakustinė aplinka.;tractor;tractor manufacturing date;operator;occupational disease;vibro-acoustic environment
Abstract: Operatorius, dirbančius su ratiniais traktoriais ar kitomis žemės ūkio mašinomis, darbo aplinkoje veikia fizikiniai veiksniai: triukšmas, vibracija bei nepalankios mikroklimato sąlygos. Pastarųjų 5 – rių metų laikotarpyje Lietuvos profesinių ligų struktūroje vyrauja jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sistemos, ausų ir nervų sistemos ligos, kurių priežastis senos technikos naudojimas ir jose esanti nepalanki žmogui vibroakustinė aplinka. Lietuvos ratinių traktorių parke senesni kaip 30 metų ratiniai traktoriai sudaro daugiau kaip 60 % viso parko, o apie 80% traktorių pagaminti NVS šalyse. Atlikus akustinio triukšmo ir mechaninių vibracijų bandymus įvairaus amžiaus ir markės traktoriuose, nustatyta tiesinė priklausomybė tarp operatorius veikiančios vibroakustinės aplinkos ir traktorių gamybos metų – apytiksliai kiekvienas dešimtmetis atgal prideda 5 dBA.
Noise, vibration and other unfavourable microclimatic conditions and physical factors affect tractor and other agricultural machinery operators in their working environment. For the last five years Lithuanian occupational disease list is dominated by the connective tissue, skeletal - muscular system, ear and nervous system diseases caused by the use of old machinery and unfavourable vibro-acoustic environment. In the Lithuanian Wheeled Tractor Park tractors older than 30 years account for more than 60% of the whole wheeled tractor fleet moreover, about 80% of the tractors are manufactured in the CIS countries. The experimental study on the acoustic noise and mechanical vibration of different age and grade tractors revealed a linear dependence of vibro-acoustic environment affecting tractor operators and tractor manufacturing date - approximately every ten years of tractor use add 5 dBA.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114254
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.