Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114250
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Katkevičius, Evaldas
Supervisor: Šarauskis, Egidijus
Title: Tausojančių žemės dirbimo mašinų poveikio dirvai tyrimai
Other Title: Impact of Sustainable Tillage Machines on Soil Quality
Extent: 69 p.
Date: 25-May-2011
Keywords: dirva;žemės dirbimo mašina;poveikis;soil;tillage machine;impact
Abstract: Darbo objektas – dirva įdirbta skirtingomis žemės dirbimo mašinomis. Tyrimų tikslas – ištirti įvairaus intensyvumo žemės dirbimo mašinų įtaką dirvos savybėms ir aplinkai. Įvertinti tausojančių žemės dirbimo ir sėjos technologijų ekonominius–energetinius–eksploatacinius rodiklius. Temos aktualumas – pateikto darbo literatūros apžvalgoje išanalizuotas tradicinės žemdirbystės vystymasis ir jos poveikis dirvos fizinėms–mechaninėms savybėms. Atlikta mokslinių tyrimų apžvalga, kurioje išanalizuota tradicinių ir tausojančių žemės dirbimo mašinų pagrindinių darbo technologinių parametrų įtaka dirvai. Lietuvoje dar labai mažai tyrinėtas tausojančių žemės dirbimo mašinų poveikis dirvai ir aplinkai. Todėl būtina išanalizuoti ir ištirti kaip keičiasi dirvos fizinės–mechaninės savybės bei šiltnamio efektą sukeliančių (CO2) dujų išsiskyrimas iš dirvos žemę įdirbant skirtingomis mašinomis. Tyrimų rezultatai – eksperimentiniais moksliniais tyrimais nustatyta tradicinių ir tausojančių žemės dirbimo mašinų įtaka dirvos kiečiui, drėgniui, CO2 dujų emisijai ir dirvos temperatūrai, struktūros patvarumui bei tankiui. Tyrimais pagrįsta, jog tausojančios žemės dirbimo mašinos mažiau įtakoja dirvos fizinių–mechaninių savybių pokyčius. Tausoja energetines, ekonomines ir eksploatacines išlaidas, reikalingas žemės dirbimo ir sėjos procesams atlikti.
The object of the work – fields cultivated in different soil tillage machines. The aim of the research – to investigate the influence level of different tillage machinery on soil properties and greenhouse gas emission, to assess the energy, economic and performance indicators of sustainable tillage machinery. Relevancy of the research – the theoretical part of the research focuses on the review of the related literature, and analyses the development of the traditional agriculture and its effect on physical-mechanical properties of the soil. The research discusses technological parameters of conventional and sustainable tillage of the soil. The impact of sustainable tillage on the soils under researched area in Lithuania therefore it is expedient to research the changes in physical-mechanical properties and greenhouse gas (CO2) emission from soil using different tillage machines. The results – the experimental field research revealed the influence of conventional and sustainable tillage machines of the soil hardness, moisture, CO2 emission and soil temperature, density and durability. According to the study results, sustainable cultivation machinery less influence in soil physical–mechanical properties and CO2 emission from soils than the conventional ones. Moreover, it saves energy, financial and operational costs of tillage and planting processes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114250
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.