Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114217
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Klovaitė, Indrė
Title: Atsparumą šalčiui lemiančių genų raiška vyšnių generatyviniuose organuose
Other Title: The expression of the genes involved in frost resistance in sour cherry generative buds
Extent: 35 p.
Date: 29-May-2013
Keywords: galaktinolio sintazė;rafinozės sintazė;genų raiška;šaltis;Prunus cerasus .;galactinol synthase;raffinose synthase;gene expression;cold;Prunus cerasus.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami duomenys apie atsparumą šalčiui lemiančių genų raiška vyšnių generatyviniuose organuose skirtingų fenologinių fazių metu. Darbo objektas – galaktinolio sintazės ir rafinozės sintazės genų raiškos tyrimams buvo pasirinktos šios vyšnios veislės: ‘Lucyna’, ‘Notė’, ‘Rovesnica’ ir ‘Orkolija’ Darbo metodai: siekiant nustatyti galaktinolio ir rafinozės sintazių genų raišką vyšniose tirti keturių veislių pumpurai gruodžio, sausio bei kovo mėnesiais, piestelės ir vaisių užuomazgos butonų pabalimo, žydėjimo ir vaisių užuomazgų fenologinių fazių metu. Darbo rezultatai. Nustatyta, kad gruodžio, sausio mėnesiais, bei butonų pabalimo, žydėjimo ir vaisių užuomazgų fenologinių fazių metu didžiausia galaktinolio sintazės ir rafinozės sintazės genų raiška buvo veislės ‘Notė’ augalų pumpuruose, piestelėse ir vaisių užuomazgose. Šioje veislėje rasti didžiausi rafinozės šeimos angliavandenių (RŠA) kiekiai. Galima manyti, kad didesnė galaktinolio sintazės ir rafinozės sintazės genų raiška veislės ‘Notė’ augalų generatyviniuose organuose turi įtakos ir šios veislės atsparumui pavasario šalnoms ir šalčiams. Galaktinolio sintazės ir rafinozės sintazės genų raiška visose tirtose veislėse gruodžio, sausio ir kovo mėnesiais buvo daug stipresnė nei butonų pabalimo, žydėjimo ir vaisių užuomazgų fenologinių fazių metu. Tai lemia gruodžio, sausio ir kovo mėnesių žemesnės temperatūros, kurios indukuoja galaktinolio ir rafinozės sintazių genų raišką. Žydėjimo metu galaktinolio sintazės geno raiška mažiausia visose veislėse, o rafinozės sintazės geno raiška mažiausia – dviejose veislėse. Galima daryti prielaidą, kad augalai žydėjimo metu neatspariausi šalnoms.
The master work presents the results of the expression of the genes involved in frost resistance in sour cherry generative buds of different phenological phases. Object of the work – galaktinolio synthase and raffinose synthase gene expression studies were selected for the cherry varieties 'Lucyna', 'Note', 'Rovesnica' and 'Orkolija' Method of the work: in order to determine galactinol and raffinose synthase gene expression study of four varieties of cherries buds of December, January and March, pistil and rudiments of fruit blanching bud, flowering and rudiments of fruit phenological phases. The results of work. It was found that in December and January, and blanching bud, flowering and rudiments of fruit phenological phases largest galactinol synthase and raffinose synthase gene expression was cultivar 'Note' plant buds, pistil and ovaries of fruit. Also in this breed found in the largest quantities of raffinose family oligosaccharides (RFO). It can be assumed that the greater galactinol synthase and raffinose synthase gene expression of a variety of 'Note' plant generative organs are affected and this breed resistance to spring frost and cold. Galactinol synthase and raffinose synthase gene expression in all the varieties of December, January and March was much stronger than first white , full bloom and fruit ovaries phenological phases. This is due in December, January and March, a lower temperature, which induces galactinol and raffinose synthase gene expression. Flowering time galactinol synthase gene expression at least in all varieties, and raffinose synthase gene expression of the lowest - in two varieties. It can be assumed that plants susceptible to frost during flowering.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114217
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.