Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1142
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bandzevičienė, Rita;Paradnikė, Kristina
Title: Autonomy as a personal resource for students occupational well-being
Other Title: Autonomija kaip studentų profesinės gerovės asmeninis išteklius
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2015, [Vol.] 17, p. 97-115
Date: 2015
Keywords: Personal autonomy;Engagement;Academic major satisfaction;Satisfaction with life;Students;Asmeninė autonomija;Įsitraukimas;Pasitenkinimas studijomis;Pasitenkinimas gyvenimu;Studentai
Abstract: Background. The awareness of resources that help to overcome life challenges and flourish even in the conditions of uncertainty is critically important for young individuals transitioning from school to labor market. Autonomy, as self-governance, based on the basis of personal interests, integrated goals and values, is linked with a number of positive constructs. Those include performance, creativity, greater sense of personal reward and energy, engagement in pro-social activities and etc. Thus, autonomy might be a promising personal resource for successful functioning and occupational well-being manifested as satisfaction with life, engagement and academic major satisfaction. Purpose. The purpose of the study was to analyze the role of students’ autonomy when predicting satisfaction with life, engagement and academic major satisfaction. Method. The sample consisted of 148 college students (97.3% male, 2.7% female; mean age 19.69 ± 1.30). The Short version of Utrecht Work Engagement Scale – student version (Schaufeli et al., 2002), Satisfaction With Life Scale (Diener et al., 1985), Academic Major Satisfaction Scale (Nauta, 2007) and Dispositional Index of Autonomous Functioning scale (Weinstein et al., 2012) were used in the study. Results. Only one of the components of autonomy, authorship/self-congruence in particular, had significant positive relationship with study variables and was a significant predictor of study engagement, satisfaction with life and academic major satisfaction. Conclusion. Our findings suggest that at least to some extent autonomy might serve as an important resource of students’ well-being while struggling in academic settings.
Darbo problema. Šiandienos neapibrėžtumo ir neužtikrintumo sąlygomis nepaprastai svarbu suprasti, kurie ištekliai padeda įveikti gyvenimo sunkumus ir gerai pasiruošti konkuruoti darbo rinkoje. Autonomija, arba funkcionavimas vadovaujantis asmeniniais interesais, vertybėmis ir tikslais, gali būti reikšmingas asmeninis išteklius, susijęs su sėkmingu funkcionavimu akademinėje aplinkoje. Ankstesnių tyrimų duomenimis, autonomija susijusi su tokiais pozityviais konstruktais kaip atlikimas, kūrybiškumas, įsitraukimas į prosocialias veiklas ir kt. Taigi šiame tyrime keliama prielaida, kad autonomija susijusi su studentų profesinę gerovę atspindinčiais konstruktais – įsitraukimu į studijas, pasitenkinimu jomis ir gyvenimu. Tikslas. Siekta ištirti autonomijos ir studentų įsitraukimo į studijas, pasitenkinimo gyvenimu bei studijomis sąsajas. Tiriamieji ir metodai. Tyrime dalyvavo 148 kolegijos studentai (97,3 proc. vaikinų, 2,7 proc. merginų, kurių amžiaus vidurkis – 19,69, SD – 1,30). Tyrime naudoti instrumentai: Utrechto įsitraukimo į darbą skalė – trumpoji studentų versija (Schaufeli et al., 2002), pasitenkinimo gyvenimu skalė (Diener et al., 1985), Pasitenkinimo pasirinktu studijų dalyku skalė (Nauta, 2007) ir Dispozicinės autonomijos indekso skalė (Weinstein et al., 2012). Rezultatai. Teigiamai su kitais tyrimo kintamaisiais buvo susijęs tik vienas autonomijos komponentas – autorystė arba savikongruencija. Regresinė analizė atskleidė, kad autorystė arba savikongruencija buvo reikšminga ir prognozuojant studentų įsitraukimą į studijas, pasitenkinimą gyvenimu ir pasitenkinimą pasirinktomis studijomis. Išvados. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad autonomija bent iš dalies yra reikšmingas išteklius, susijęs su studentų gerove akademinėje aplinkoje.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1142
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.17.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1142
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2015, [vol.] 17

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

75
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.