Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114199
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Stoncelis, Adomas
Title: Maumedynų taksacija, našumas ir paplitimas Lietuvos miškuose
Other Title: Larch Forests in Lithuania: Stands Mensuration and Productivity
Extent: 57 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: maumedžiai;vidutinis skersmuo;aukštis;tūris.;larch;average diameter;height;volume
Abstract: Baigiamajame darbe tiriama grynų ir mišrių maumedynų našumas ir paplitimas Lietuvoje (pagal Lietuvos miškų kadastro elektroninę duomenų bazę, 2010). Darbo objektas – Lietuvos miškuose augantys maumedžiai bei gryni ir mišrūs maumedynai (pagal Lietuvos miškų kadastro elektroninę duomenų bazę, 2010). Darbo tikslas – ištirti svetimkraštės medžių rūšies maumedžio bendrijų našumą, paplitimą, taksacinius ypatumus ir juos palyginti su kitų Lietuvos spygliuočių medžių rūšių (paprastosios pušies ir paprastosios eglės) medynų parametrais. Darbo metodai – monografinis, dokumentų ir taksacinių normatyvų analizės bei taikomosios statistikos metodai. Darbo rezultatai. Atlikus maumedynų tyrimus nustatyta, kad gryni ir mišrūs maumedynai Lietuvoje užima 748,8 ha plotą. Turime 727 miško sklypų su grynais ir mišriais maumedynais. Bendras miškų, kuriuose auga maumedžiai, plotas lygus 2337,7 ha. Miškininkai neįvardina maumedynų rūšies tikslumu (kaip ir Lietuvos beržynų, kuriuos sudaryti gali karpotojo beržo arba plaukuotojo beržo medžiai). Lietuvoje dominuoja Europinio maumedžio medynai. Visi Lietuvos maumedynai kultūrinės kilmės. Jau 50 metų amžiuje (Ld augavietėje) maumedynai pasiekia 380 m3/ha, o brandžiuose ir perbrendusiuose maumedynuose tūris siekia net 800 – 1300 m3/ha. Maumedžiai Lietuvos miškuose pasiekia rekordinį 40 – 45 m aukštį, o savo gimtajame areale - net 55 m aukštį. Lietuvos teritorijoje dominuoja jauni maumedžio miškai (Lietuvos maumedynų vidutinis amžius 36 metai). Bendras Lietuvos maumedynuose sukauptas medienos tūris m3. Maumedžiai pasižymi ypatingu ištvermingumu šalčiams (-60 C) ir žemutiniams miško gaisrams (Tai garantuoja medžių stora žievė. Maumedžių žievė apatinėje stiebo dalyje siekia 25 cm). Vienintelis taksacinis normatyvas skirtas maumedynams – Lietuvos normalių („pilnų“) arba 1,0 skalsumo maumedynų tūriai ir skerspločių sumos. Maumedžio mediena sunki (skęsta vandenyje) ir tvirta. Dėl milžiniškų medžių gabaritų, storos žievės, sakingumo maumedžio mediena tinka tik specifiniam vartotojui.
In master's thesis were investigated Lithuanian Larch stands and their productivity. Object of the research work – Larch forests in Lithuania. The aim of the work – is to determine Larch prevalence in Lithuanian state and private forests. Analyze the estimation of forest parameters and compare with local coniferous tree species (Scots Pine and Norway Spruce) stands that grow in similar conditions. Methods of the research work - documents analysis, electronics database analysis The results of the work. Analysis showed that in Lithuania Larch stands occupies 748,8 ha. Best performance was in Ld forest site at age of 50 Larch stand reaches average 380 m3/ha stand volume. Old Larch Stands reach 1300 m3/ha.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114199
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.