Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114190
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Nagrockienė, Erika
Title: Šešupės tvenkinio Marijampolėje aplinkosauginės būklės pagerinimas
Other Title: Improvement of the environmental condition of the Šešupė pond in Marijampolė
Extent: 64 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: alternatyvos;analizė;vandens cheminė būklė;vandens mėginiai;vandens būklės rodikliai;alternatives;analysis;water chemical status;water samples;water status indicators
Abstract: Magistro baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti Šešupės tvenkinio būklės situaciją ir būklės gerinimo kryptis, bei ištirti investicinių projektų galimybes vandens telkinio būklei pagerinti. Šiame darbe yra nagrinėjama Šešupės tvenkinio aplinkosauginė būklė ir tiriamos investicinių projektų galimybės Šešupės tvenkinio būklei pagerinti. Tyrimai atlikti Šešupės tvenkinyje 2012 metais gegužės ir spalio mėn. Imti mėginiai vandens tyrimams iš trijų skirtingų vietų ir išanalizuoti aplinkotyros laboratorijoje. Atliekant vandens cheminės būklės tyrimus analizuoti šie vandens būklės rodikliai: PO-P4, Skendinčios medžiagos, Permanganato indeksas, Pb, pH, O2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Nb, BDS7. Tyrimams panaudoti duomenys gauti prieš tvenkinio tvarkymą ir prasidėjus rekonstrukcijai. Tyrimų metu nustatyta, kad vandens cheminė būklė ženkliai nepakito. Didžiausi vandens cheminės būklės pakitimai rasti nustatant bendrą azotą, kuris parodo vandens būklės pablogėjimą. Išaiškintos priežastys, dėl kurių atsirado vandens cheminės būklės pakitimai. Taip pat buvo nagrinėjamas geriausio scenarijaus pasirinkimas alternatyvų analizės būdu. Šiame projekte geriausias sprendimas pasirenkamas atlikus daugiakriterinę alternatyvų analizę.
The aim of this master's final paper is to analyze the condition of the Šešupė pond and the directions for improvement of this condition and also to study the possibility to implement investment projects for improvement of the condition of the pond. This paper analyzes the environmental condition of the Šešupė pond and studies the possibility to implement investment projects for improvement of the condition of the Šešupė pond. Analyses were conducted in the Šešupė pond during the period from May to October 2012. Water samples for the analyses were collected at three different places of the pond and analyzed in an environmental science laboratory. The analysis of water chemical status included the following water status indicators: PO-P4, materials in suspension, permanganate index, Pb, pH, O2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Nb, BDS7. Data used for the analyses were obtained before reconstruction of the pond and at the beginning of reconstruction. The analysis has shown that the water chemical status has not changed significantly. The most significant changes of the water chemical status were found during the analysis of total nitrogen which is the indicator of water status deterioration. The reasons of the changes of the water chemical status were clarified. Also I have studied the selection of the best scenario through the analysis of the alternatives. The best solution in this project is selected after multi-criteria analysis of the alternatives.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114190
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

18
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.