Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114181
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Žukauskas, Andrius
Title: Utilizuojamų padangų panaudojimas sąvartynų drenažinių sluoksnių įrengimui
Other Title: The Use Of Utilized Tires For The Construction Of Waste Dump Drainage Layers
Extent: 60 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: smulkintos padangos;utilizavimas;sąvartynas;drenažinis sluoksnis;filtracijos koeficientas;chopped tires;utilization;waste dump;drainage layer;permeability coefficient
Abstract: Kasmet Lietuvoje susikaupia gausybė dėvėtų padangų: dažniausia jos kaupiamos specialiose aikštelėse. Padangų kaupimas neišsprendžia gamtinių išteklių taupymo klausimo, todėl padangų utilizavimas bei antrinis perdirbimas išlieka opi problema net ir pasauliniu mastu. Šiame darbe pateikti smulkintų dėvėtų padangų panaudojimo sąvartynų drenažinių sluoksnių įrengimui galimybių tyrimai. Sukurta bandymų metodika, pagal kurią galima nustatyti vertikalios ir horizontalios filtracijos koeficientą – pagrindinį medžiagos tinkamumo rodiklį drenažiniam sluoksniui. Tyrimams naudotas Aleksandro Stulginskio universitete Statybinių konstrukcijų katedroje suprojektuotas ir pagamintas prietaisas. Atlikti dviejų stambumų smulkintų padangų filtracijos koeficiento tyrimai, veikiant skirtingai statinei apkrovai, imituojančiai slėgį, kuriuo sąvartynas slegia apatinį drenažinį sluoksnį. Nustatyta, kad visais atvejais gauti vertikalios ir horizontalios filtracijos koeficientai yra didesni už minimalius leistinus sąvartyno drenažiniam sluoksniui įrengti. Jo minimali reikšmė – 1×10-3 m/s = 86,4 m/parą. Tai rodo, kad smulkinta padangų guma gali būti naudojama įrengiant sąvartynų drenažinį sluoksnį.
Each year Lithuania accumulates a plenty of worn – out tires: usually they are deposited in the special sites. Tire accumulation does not solve the issue of natural resource conservation so, tire disposal and recycling remains a major problem even globally. This work is based on the research of possibilities for the use of chopped worn–out tires for waste dump drainage layers. The experimental methodology has been worked out to determine vertical and horizontal permeability coefficient – the main suitability index for material of the drainage layer. For this research the device has been designed and built at the Department of Building Constructions of Aleksandras Stulginskis University. Particles of tires chopped in two sizes, at different static load on the layer equal to those of the real waste dump, have been investigated. It was found that vertical and horizontal permeability coefficients, are higher than the minimum permitted for waste dump drainage layer installation with a value of 1×10-3 m/ s =86,4m /day. This indicates that the chopped rubber tires can be used for the installation of waste dump drainage layers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114181
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.