Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114158
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Adomaitis, Gedas
Title: Dulkių ir triukšmo taršos tyrimai kaimo kelių aplinkoje
Other Title: Research of Dust and Noise Pollution in the Environment of Rural Roads
Extent: 45 p.
Date: 23-May-2012
Keywords: Aplinkos tarša;žvyro kelias;transporto triukšmas;kietosios dalelės.;Environmental pollution;gravel road;traffic noise;solid particles.
Abstract: Šio darbo tikslas – kompleksiškai ištirti dulkėtumą ir triukšmą kaimo gyvenviečių žvyruotų kelių aplinkoje ir natūralių želdinių įtaką taršos lygiui. Atliktais tyrimais nustatyta, kad dulkių koncentracija kelyje su žvyro danga ir jo aplinkoje kelis kartus didesnė nei kelyje su asfalto danga ir iki 10 m atstumu nuo kelio viršijama leistinoji 0,5 mg m-³ koncentracijos vertė. Didžiausias dulkių sklaidos sulaikymas nustatytas pakelėje su liepų augmenija. Ištyrus dulkių dalelių kiekį pagal jų dydį (15 m atstumu nuo kelio krašto kur gyventojai dažniausiai būna lauke) nustatyta, kad pravažiavus pavienei transporto priemonei daugiausiai užfiksuota smulkiųjų (0,3-0,49 μm) dalelių - apie 45000 vnt. m-³. Ištyrus pavienės transporto priemonės sukeltą triukšmą nustatyta, kad asfalto ir žvyro dangų keliuose atviroje vietovėje 15 m atstumu nuo kelio garso lygis 6 dBA didesnis žvyruoto kelio atveju. Žvyro kelyje kai nėra kelkraštėje jokios natūralios atitvaros garso lygis 15 dBA didesnis nei kelyje su užtvara. Esant skirtingoms kelio kelkraštėje augmenijos užtvaroms, už jų triukšmo slopinimas skyrėsi apie 10 dBA, o efektyviausiai triukšmą slopina įvairių želdinių augmenija.
The main idea of this work - a comprehensive investigate dust and noise, gravel roads of rural settlements in the environment and natural greenery influence to the level of pollution. After finishing this research showed that concentrations of dust on the road with partition with a gravel surface and its atmosphere are several times higher than on the road with partition with asphalt and up to 10 m from the road exceeded the permissible 0.5 mg m-³ concentration value. The maximum delay dispersion of dust at the roadside with the lime trees. After research the amount of dust particles by size (15 m from the edge of the road where people is usually outdoor) found that the passing of single vehicle mostly recorded small (0.3 to 0.49 µm) particles - about 45,000 units. m-³. After research individual vehicle noise found that the asphalt and gravel roads in an open area of 15 m from the road sound level 6 dB above the gravel road. On gravel on the road with partition where there is no natural roadside partitions sound level 15 dB higher than the on the road with partition. At roadside vegetation in different road barricades for the noise attenuation of 10 dB difference, and the most effective noise levels of various plantation vegetation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114158
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

58
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.