Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114152
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Matiulevič, Stanislav
Title: Biokuro katilo energetinių charakteristikų tyrimas
Other Title: Study of biofuel boiler energy characteristics
Extent: 54 p.
Date: 24-May-2012
Keywords: verdančio sluoksnio katilas;biokuras;naudingumo koeficientas;fluidized bed boiler;biofuels;efficiency
Abstract: Kietojo biokuro deginimas stacionariame verdančiame sluoksnyje yra šiandien vienas iš pažangiausių energijos konversijos būdų, kuris suteikia galimybę deginti skirtingų rūšių prastos kokybės kurą, kartu sumažinant pavojingų oro teršalų išmetimą. Šio darbo tikslas yra ištirti biokuro katilo su verdančiu sluoksniu darbą, ir nustatyti jo energetines charakteristikas. Darbe nagrinėjamos Lietuvoje plačiausiai naudojamos biokuro išteklių rūšys, kietojo biokuro degimo procesas ir biokuro deginimo technologijos. Išanalizuotas degimo procesas, apskaičiuotos katilo energetinės charakteristikos, nustatytas kuro drėgnio poveikis katilo naudingumo koeficientui, nustatyti anglies monoksido ir azoto dioksido kiekiai išeinančiuose dūmuose. Didžiausias katilo naudingumo koeficientas 87,35 % gautas, esant 100% katilo apkrovai. Optimaliausias verdančio sluoksnio kūryklos erdvės šiluminis įtempimas siekė 188,5 kW/m3 , ir yra mažesnis už sluoksninių ir erdvinių kūryklų. Katilui dirbant nominalia apkrova ir naudojant 44,1% drėgnio medienos skiedras, azoto dioksidų reikšmė yra didžiausia ir siekia 288 mg/Nm3. Didžiausia anglies monoksido koncentracija 145 mg/Nm3 gauta, esant kuro drėgniui 48,9 %. Gauti rezultatai yra žymiai mažesni už esamus aplinkosauginius reikalavimus.
Combustion inside the stationary fluidized bed is now one of the most advanced methods of the energy conversion, it allows you to combust different types of poor quality fuel, while reducing hazardous air pollutants. The aim of this report is to investigate operation of the bio-fuel boiler with the fluidized bed furnace, and to determine its technical characteristics. The most usable types of bio fuel in Lithuania, the process of solid bio fuel combustion and technologies of bio fuel combustion were analyzed in the study. In the study there was analyzed a combustion process, heat losses were calculated, were calculated technical characteristics, was determined impact of the fuel moisture content on the boiler efficiency, were estimated carbon monoxide and nitrogen dioxide emissions in the flue gas. The optimal boiler efficiency 87.1% was obtained on 100% of the boiler load. The biggest thermal tension of the fluidized bed furnace space was estimated as 188.5, kW/m3, which is smaller thermal tension value than in layered and spatial furnaces. When boiler is in operation on the nominal load and is combusting wood chips with 44.1% moisture content, nitrogen dioxide emissions are on the highest values and are increasing up to 288 mg/m3. The highest concentration of the carbon monoxide was estimated as 145 mg/m3 and was obtained at 48.9% moisture content of combusted fuel. The estimated results are significantly lower than the existing environmental requirements.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114152
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.