Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114151
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Golubovski, Bogdan
Title: Biodujų gamybos iš paukščių mėšlo efektyvumo tyrimas
Other Title: Assessing The Efficiency Of Biogas Production From Poultry Manure
Extent: 65 p.
Date: 24-May-2012
Keywords: anaerobinis perdirbimas;biodujos;biodujų jėgainė;paukštyno atliekos.;anaerobic digestion;biogas;biogas plant;poultry farm by-products.
Abstract: Baigiamasis darbas skirtas vienai iš atsinaujinančiosios energetikos sričių – anaerobiniam perdirbimui. Pagrindinis darbo tikslas – ištirti biodujų gamybos iš paukščių mėšlo ir kitų paukštyne susidarančių atliekų galimybes. Šio darbo tyrimo objektas yra biodujų gamybos procesas. Darbe išanalizuotas biodujų susidarymo procesas, išnagrinėti paukštyno atliekų perdirbimo į biodujas ypatumai. Teoriniuose tyrimuose sudaryta biodujų jėgainės, perdirbančios paukštyno atliekas, energijos sąnaudų skaičiavimo metodika. Nustatytos energijos sąnaudos biodujų jėgainėje, kurios sudarė 172,5 MJ/t perdirbamos biomasės. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta biodujų išeiga iš paukštyno atliekų siekė 832 MJ/t, metano koncentracija biodujose kito ribose 59,5 – 63,3 %. Remiantis teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatais, nustatytas paukštyno atliekų perdirbimo į biodujas energinis efektyvumas, kuris siekė 4,8.
A final thesis is addressed for one of the alternative energy fields - anaerobic digestion. The aim is to assess the possibilities of biogas production from poultry litter and other poultry by-products occurred at the farm. The object of the research is the process of biogas production. The production of biogas technology and peculiarities of poultry farm waster conversion to biogas have been analyzed. The methodology for calculation of energy input at biogas plant treating poultry waste has been made. Energy input at biogas plant is 172,5 MJ/t of digested biomass. Results of experiments shows that the biogas yield from poultry farm wastes was 832 MJ/t and methane concentration in biogas varied in the range of 59,5 – 63,3 %. According to results of theoretical and experimental research the energetic efficiency of poultry waste anaerobic digestion to biogas is 4,8
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114151
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

32
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.