Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114143
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Čyplys, Audrius
Title: Biokuro katilinės energetinio efektyvumo tyrimas
Other Title: Energy performance assessment biofuel boiler
Extent: 58 p.
Date: 24-May-2012
Keywords: biokuras;efektyvumas;ekonomaizeris;biofuels;efficiency;economizer
Abstract: Šiame darbe išnagrinėtas biokuro katilinės energetinio efektyvumo tyrimas. Aptartos biokuro rūšys ir potencialas Lietuvoje, kieto kuro savybės, cheminė sudėtis. Trumpai aprašyta šilumos gamyba, kogeneracijos reikšmė. Pateikta biokuro degimo technologijos, šilumos nuostolių priežastys ir degimo efektyvumo gerinimo principai. Taip pat trumpai aprašyti biokuro katilinių darbo efektyvumą gerinantys įrenginiai, bei modeliavimo schema. Teoriškai ir praktiškai ištyrus biokuru kūrenamos katlinės darbo efektyvumą, nustatyta, kad šios katilinės darbo režimo efektyvumas siekia tik 63,5 %, kuro suvartojimas 56 kg/h, šilumos nuostoliai per kaminą siekia 13,3 %. Numatoma, kad sumontavus ekonomaizerį, katilinės darbo režimo efektyvumas padidėtų iki 76,8 %. Darbe pateikti biokuro (medienos) deginimo tyrimo rezultatai. Tyrimo metu gauti ir apskaičiuoti rezultatai pateikti lentelėse, bei pateikti grafiškai.
In the master‘s thesis energy performance assessment biofuel boiler were analyzed. Discussed and the potential of biofuels in Lithuania, a solid fuel properties and chemical composition. Briefly describes the heat generation, cogeneration value. Of biofuels in combustion technologies, heat of combustion and causes loss of efficiency principles. Also, briefly describe the biomass boiler efficiency-enhancing additives, and modeling scheme. Theoretically and practically the study of bio-fueled katlinės efficiency, found that the boiler operating mode only reach 63,5%, fuel consumption of 56 kg / h of heat loss through the chimney stands at 13,3 %. Is expected that installation of economiser, boiler operating mode to increase the efficiency of 76,8%. The paper presents biofuel (wood) combustion test results. Study were obtained and calculated results are presented in tables and presented graphically.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114143
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

62
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.