Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114131
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBleizgys, Rolandas-
dc.contributor.authorRaubaitė, Raimonda-
dc.date.accessioned2020-12-21T20:45:22Z-
dc.date.available2020-12-21T20:45:22Z-
dc.date.issued2012-05-24-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/114131-
dc.description.abstractMikroklimato tyrimai atlikti neapšiltintoje penimų kiaulių kiaulidėje. Oro temperatūra ir santykinis oro drėgnis turi didžiausią įtaką optimaliam mikroklimatui, todėl atliekant tyrimus ir buvo matuojami būtent šitie mikroklimato parametrai. Rekomenduotina kiaulėms oro temperatūra 14 - 20 º C. Žemiausia leistina gilioje kiaulidėje - 5ºC, o santykinis oro drėgnis – 65 – 75 %. Tyrimų metų, trukusių 166 dienas, 34 dienas tvarte buvo per šalta ir 126 dienas santykinis oro drėgnis buvo per didelis t. y. keliatą dienų jis buvo truputį didesnis nei leistinas ir keliatą dienų artimas arba lygus 100%. Temperatūra tvarte nukrenta žemiau 5 oC, kai lauke – (-3) oC ir žemesnė, o santykinis oro drėgnis būna didesnis kaip 75 %, kai lauke oro temperatūra žemesnė kaip 0 oC. Atlikus šilumos balanso skaičiavimus, paaiškėjo, kad šilumos nuostoliams kompensuoti yra reikalingas papildomas 3583 W šilumos kiekis. Apšiltinus tvarto atitveriančias konstrukcijas: sienų šilumos perdavimo koeficientas – 0,68, stogo – 0,32, durų – 2,31, langų – 2,7 ir vėdinant tvartą papaknkamu intensyvumu 1617,6m³/h, mes galime užtikrinti, kad kiaulidėje žiemą oro temperatūra nenukris žemiau už minimalią leistiną (5 ºC). Kiaules laikant ant gilaus kraiko, Lietuvos klimatinėmis sąlygomis galima užtikrinti tvarte gerą mikroklimatą ir be papildomo tvarto šildymo.lt
dc.description.abstractMicroclimate studies were performed in swine fattening pigs uninsulated. Air temperature and relative humidity has the greatest impact on the optimal microclimate, making surveys and these were precisely measured climatic parameters. The recommended temperature for pigs from 14 to 20 °C. The lowest permissible deep in swine - 5 °C and relative humidity - 65-75%. In trials that lasted 166 days, 34 days in the barn was too cold and 126 days the relative humidity was too high it is sereval days was slightly higher than the permissible sereval days and close or equal to 100%. The temperature in the barn fell below 5 °C, when the field - (-3) °C and below, and the relative humidity is higher than 75% when the outside air temperature is lower than 0 oC. After the heat balance calculations showed that the heat losses is required for an additional 3583 watts of heat content. Insulating a barn atitveriančias construction: wall heat transfer coefficient – 0,68, the roof – 0,32, the door – 2,31, windows – 2,7 and barn ventilation papaknkamu intensity of 1617,6 m³ / h, we can ensure that the winter weather in swine temperature does not fall below the minimum allowable (5 °C). Pigs kept on deep litter, Lithuanian climatic conditions to ensure a stable climate and a good barn without heating.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent47 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectkiaulidėlt
dc.subjectmikroklimataslt
dc.subjectoro temperatūralt
dc.subjectsantykinis oro drėgnis.lt
dc.subjectpiggeryen
dc.subjectmicroclimateen
dc.subjectair temperatureen
dc.subjectrelative air humidity.en
dc.subject.otherMechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)-
dc.titleKiaulidės mikroklimato tyrimailt
dc.title.alternativePig climate researchen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.