Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114081
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Ivinskis, Zenonas
Title: Oro slėgio padangose įtakos dirvos suslėgimui tyrimas
Other Title: Influenceof of Tire Pressure on Soil Compaction
Extent: 44 p.
Date: 21-May-2012
Keywords: Traktorius;padangų slėgis;slėgį į gruntą.;Tractor;tire pressure;soilcompaction.
Abstract: Mobili žemės ūkio technika neigiamai veikia dirvą dėl varančiųjų ratų didelės apkrovos, buksavimo bei vėžių susiformavimo. Šių procesų pasekmė - dirvos suslėgimas, dirvožemio struktūros ardymas bei sąlygų vandens ir vėjo erozijai susidarymas. Dėl šių priežasčių mažėja derlius ir didėja energijos sąnaudos dirvai įdirbti. Vienas iš būdų optimaliau paskirstyti apkrovą dirvai - keisti slėgį padangose atsižvelgiant į dirvos fizines mechanines savybes. Šiame tiriamajame darbe nagrinėjama oro slėgio padangose įtaka dirvos suslėgimui. Tyrimai atlikti prieš rudeninę sėją, lengvo priesmėlio lauke. Prieš atliekant tyrimus dirva buvo suarta 20 cm gyliu. Dirvos drėgnis 5 cm gylyje buvo 12 %. Tyrimais nustatytas 1,9 MPa mažesnis dirvos slėgis esant 0,5 bar slėgiui padangose lyginant su 2,5 bar slėgiu padangose. Dirvos kietis buvo mažesnis 4,8 karo, 5 cm gylyje, ties armens padu iki 4,1 karto.
Mobile agricultural machinery negatively affects soil due to large load of driving wheels, constant slippage and track formation. Consequently, problems such as soil compaction, damage of soil structure and conditions for water and wind erosion occur. For these reasons, yields decline and energy costs for soil cultivation increase. One of the ways to streamline the distribution of load on soil is to change the pressure in the tires considering on the soil physical and mechanical properties. This research work focuses on the investigation of tire pressure influence on soil compaction. Investigations were carried out before the autumn sowing on a light sandy loam field. Before the tests the soil was plowed 20 cm depth. Soil moisture at a depth of 5 cm was 12 %. The studies revealed that soil compaction of 1,9 MPa was lower at 0,5 bar pressure in the tires compared to the 2,5 bar pressure. Soil compaction was found to be 4,8 times lower in 5cm depth whereas compaction at the tractor track was 4,1 times lower.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114081
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.