Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114078
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Vaškevičius, Tadas
Title: Vėjo ir fotoelektrinės jėgainės tyrimas
Other Title: Evaluation of wind and photovoltaic power plant
Extent: 43 p.
Date: 24-May-2012
Keywords: vėjo jėgainė;fotoelektrinė jėgainė;vėjo – fotoelektrinė jėgainė;vidutiniai vėjo greičiai;saulės spindulinė energija;wind power;photovoltaic;wind power - photovoltaic;average wind speeds;the average solar energy
Abstract: Šio darbo tikslas - ištirti pastovių elektros energijos poreikių tenkinimo galimybes naudojant kompleksiškai saulės ir vėjo energijos konversijos į elektros energijos sistemas. Darbe nustatyta pagrindiniai kompleksinės, saulės – vėjo, jėgainės parametrai, remiantis daugiamečiais ir 2009 metų saulės ir vėjo parametrų stebėjimo duomenimis. Tyrimų metu nustatyta, kompleksinės saulės – vėjo jėgainės optimalios kompleksinio naudojimo galimybės. Analizuojant daugiamečius meteorologinius duomenis nustatyta, kad 1 kWh/dieną elektros energijos poreikius galima patenkinti naudojant kompleksinę saulės ir vėjo energijos sistema. Kompleksinėje sistemoje būtina naudoti 1,35 m2 vėjaračio darbinį plotą ir 0,98 m2 ploto fotoelektrinį modulį.
The aim - to investigate steady electricity needs, using an integrated solar and wind energy conversion to electric power systems. The work of the basic hybrid solar - wind power settings on the basis of perennial and 2009 year solar wind parameters monitoring data. Studies have shown, the hybrid solar - wind turbine optimum use of complex options. The analysis of multi-meteorological data showed that 1 kWh / day energy needs can be met using an integrated solar and wind energy system. The complex system requires the use of 1.35 m2 swept area working and 0.98 m2 photovoltaic modules.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114078
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.