Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114063
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Gražulevičius, Gintaras
Supervisor: Straigyte, Lina
Title: Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) formos pagal žievės raštą Punios šile
Other Title: Bark forms of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Punios Šilas
Extent: 45 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: Punios šilas;paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.);Nbl ir Ncl augavietės;žievės formos;paplitimas;Punios šilas;Scots pine (Pinus sylvestris L.);Nbl and Ncl forest sites;bark forms;abundance
Abstract: Darbo objektas: Alytaus miškų urėdijos Punios girininkijos Punios šilas. Darbo metodai: vizualinis žievės formų ir medžių būklės vertinimas; taksacinių rodiklių ir morfometrinių parametrų matavimai; pHCaCh2, suminių anglies, azoto ir sieros koncentracijų nustatymas. Darbo rezultatai: nustatyta skirtingų žievės formų pušų įvairovė ir paplitimas, būklė ir augimas, morfologiniai ir morfometriniai bei cheminiai rodikliai. Rastos gūbriuotosios (40-70 proc), plokštelinės (27-31 proc), egliažievės (10-15 proc.) ir apykaklinės (pavienės) formų geros būklės pušys. Pušynuose 75-100 proc. gūbriuotųjų, plokštelinių ir apykaklinių pušų pušynuose priklausė viršaujantiems ir vyraujantiems medžiams. Apie 60 proc. egliažievių pušų medžių arde buvo stelbiamos ar užstelbtos. Todėl gūbriuotųjų, plokštelinių ir apykaklinių pušų augimo rodikliai (skersmuo, aukštis, lajos parametrai) iš esmės nesiskyrė, o pas egliažievės pušis buvo mažesni. Gamtinės brandos amžiuje pušies formos pagal žievės raštą būna išreikštos vidutiniškai iki 10-12 m aukščio nuo žemės paviršiaus. Gūbriuotosios ir egliažievės f. vidutinis žievės storis siekė 5 cm, plokštelinės - apie 4 cm. Žiauberyje storiausios (apie 3 cm) plokštelės būdingos gūbriuotajai pušiai, plonesnės (1,5 cm) - gūbriuotosioms, o ploniausia (apie 1 cm) - egliažievėms pušims. Pas egliažievės pušis plokštelių vidutinis ilgis (aukštis) siekė 5 cm, plokštelinėje žievėje - 19 cm, o gūbriuotoje - 28 cm ilgį. Apykaklinės f. pušyse apykaklės gali susiformuoti pirmoje, 3-iais metais išaugusioje šakų menturėje. Apykaklės žiedai daugiausia susidaro saulėkaitoje, jų skaičius labai skirtingas - 5-21. Skirtingų formų pušų žievės yra rūgščios, pHCacl2 2,9-3,1. Anglies (C) koncentracijos siekia 55-56 proc, vidutinės azoto (N) koncentracijos sudarė 3,5-4,6 g kg-1, o sieros (S)-0,3-0,8 g kg\"1.
The aim of the study: to evaluate the morphological forms of Scots pine bark, the abundance, growth and the condition of trees with different bark forms, morphological, morfometrical and chemical parameters of bark forms. The object of the study: Punios šilas in Punios forest district of Alytus forest enterpsise. Methods: visual assessment of different bark forms and the condition of pine trees; measurements of tree growth parameters and the parameters of morphological bark forms; determination of pH and carbon, nitrogen and sulphur concentrations. The results: It was determined that 3 forms prevailed in Scots pine stands: P. s. f. kienitzii Seitz. – 40-70%; P. s. f. seitzii Schwerin – 27-31%; P. s. f. bonapartei – 10-15%. Meanwhile P. s. f. annulata Caspary occurred seldom only on Nbl forest site. The growth and the condition of the trees of f. kienitzii and f. seitzii not differed, while the trees of f. bonapartei were more suppressed. Mentioned bark forms were expressed up to 10-12 meters from the ground level in pine stems. Mean bark thickness comprised 5 cm for f. kienitzii and f. bonapartei, and 4 cm for f. seitzii. The thickest bark plates were found in the f. kienitzii (about 3 cm), meanwhile were lower in f. seitzii (1.5 cm) and f. bonapartei (1 cm). Mean length of the bark plates comprised: in f. bonapartei – 5 cm; in f. seitzii – 19 cm; in f. kienitzii – 28 cm. The number of the bark rings reached n=5-21 in the stems of f. annulata. The bark of different forms was acid (pHCaCl2 2.9-3.1) and the carbon mean concentration comprised 55-56%, mean concentration of nitrogen reached 3.5-4.6 g kg-1, mean sulphur concentration – 0.3-0.8 g kg-1.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114063
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

101
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.