Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114061
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Jasinevičius, Simonas
Title: Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karsten) morfologinės, fenologinės formos Rokiškio girininkijos miškuose
Other Title: The morphological, phenological forms of the Norway Spurce (Picea abies (L.) Karsten) in Rokiskis forestry
Extent: 45 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: Rokiškio girininkija;fenologinės formos;morfologinės formos;paprastoji eglė.;Picea abies;Rokiskis forestry;morphological forms;phenological forms.
Abstract: Darbo objektas – Rokiškio girininkijos miškuose esantys brandūs ir bręstantys, gryni ir mišrūs eglynai. Darbo tikslas – išaiškinti ir įvertinti Rokiškio girininkijos brandžiuose ir bręstančiuose eglynuose sutinkamas paprastosios eglės formas. Darbo metodai: iš Rokiškio girininkijos taksacinių duomenų buvo išrinkti visi bręstantys ir brandūs eglynai. Sklypuose išdėstyti laikini tyrimo bareliai. Iš viso tirtos 553 eglės, esančios 11 tyrimo barelių. Gauti pirminiai duomenys apdoroti su MS EXCEL programa, analizuoti statistiniais metodais. Reikmenys: sklypų žemėlapiai, distanciometras, žerglės, žiūronai, matavimo juosta, kompasas, žymekliai, duomenų pildymo blankai. Darbo rezultatai: atliekant paprastosios eglės individų fenologinių formų įvertininimą, nustatytas jų procentinis pasiskirstymas pagal pumpurų skleidimosi laiką. Nustatyta, kad ankstyvosios eglės formos Rokiškio girininkijos miškuose sudaro - 24%, vidutiniosios - 42% ir vėlyvosios - 34%. Įvertinus atskirų medžių šakojimosi tipą nustatyta, kad šukiškasis sudaro 3%, netaisyklingai šukiškas - 29%, šepetiškas - 65% ir plokščiasis - 3%. Analizuojant skirtingų fenologinių formų ryšį pagal šakojimosi tipą, iš gautų duomenų nustatyta, kad ankstyvajai fenologinei formai būdingas netaisyklingai šukiškasis šakojimosi tipas. Vėlyvosios formos šakojimosi tipas - šepetiškasis. Sugrupavus duomenis apie moteriškųjų strobilų spalvą, gauti tokie rezultatai: raudonos spalvos - 22%, tarpinės (pereinamos) spalvos - 55% ir žalios - 23%. Sugrupavus duomenis pagal kankorėžių sėklinių žvynų morfologines formas paaiškėjo, kad Rokiškio girininkijos eglynuose vyrauja f. Europaea - 68%, f. ocuminata - 30%, f. obovata tik - 2%. Lietuvoje sutinkamos f. defleksa nepavyko aptikti. Taip pat pastebėta, kad P hidrotopo augavietėse daugiau yra netipiškų nei vienai iš paminėtų formų kankorėžių. Nustatytos keturios sutinkamos eglės formos pagal žievės paviršių: lygiažievė – 34%, smulkiai plokštelinė - 46%, plokštelinė - 19% ir skiedrinė – 1% .
Target: mature and pre-mature, pure and mixed fir forests in Rokiskis forestry. Objective: to find out and evaluate kinds of the ordinary firtrees that can be found in Rokiskis mature and pre-mature fir forests Methods: in order to reflect all variaty of the places where firtrees grow, research was made in different places. Following information was gathered during the research: the number of mature and pre-mature 1-3 Kraft class fir trees in the site, the type of the fir trees was determinated according to the bark, type of ramification, colour of macrostrobiles, form of cones, and the time of flowering. In the 1.3 meters high, the barks of firs were measured and compared in order to find out the conection between the different types of firmtrees (forms) and assess their productivity. All in all, 553 firtrees have been explored, general area of the barrels – 1.25 ha. Survey: questioning forms have been distributed to skilled forestry officers in order to find out about the rare firtrees that they have found in the forest. The information was processed with the help of MS EXCEL. Results: the differences in the distribution of the flowering time was noticed while assessing the phenological forms of the ordinery firtree; 24% of early, 42% middle, and 34% of late blooming firtrees can be found in Rokiskis forestry. After assessing the ramification of different firtrees the following pecularities have been noticed – 3% of firtrees have comb kind of ramificaton, 29% of irregular comb, 65% of brush type, and 3% of flattered type. The early phonological type of fir trees has irregular comb type of ramification, while the late phonological type of fir trees is brush ramification. After processing the data about the colour of female following facts were noticed – 22% are red, 55% transitive colour, and 23% of the female are green. The information about the morphological differences of cones showed that in Rokiskis forestry predominantly gorws f. Europaea - 68%, f. ocuminata-30%, f. obovata tik - 2%. Moreover, it was noticed that in the “P” hydrothop sites more irregular cones that did not match any already mentioned types of cones have been found. Three types of fir trees have been distinguished according to the surface of the barks: flat barks - 34%, small plated – 46%, plated – 19% and schindled – 1%.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114061
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.