Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114055
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Jurjonas, Arimantas
Title: Miškų urėdijų logistinių grandinių ir techninių pajėgumų tyrimas
Other Title: Logistic chain and technical potential research of forest enterprises
Extent: 56 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: logistika;logistinė grandinė;miško logistika;miškų urėdija;transportavimas;Logistic;logistic chain;forest logistic;forest enterprise;transportation.
Abstract: Darbo objektas – Lietuvos miškų urėdijos. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos miškų urėdijų logistines grandines, nustatyti dabartinius miškų urėdijų logistinius išteklius ir jų pajėgumus. Darbo metodai – Duomenys darbui rinkti anketinės apklausos ir interviu metodais. Tyrimų metodai: duomenų, surinktų anketiniu ir interviu metodu, lyginamoji analizė, hipotetinės prielaidos ir apibendrinimas. Darbo rezultatai – Atlikus tyrimą 12 miškų urėdijų, nustatytos trys skirtingos logistinės grandinės. Vienoje iš dvylikos tirtų miškų urėdijų logistinė grandinė visiškai atiduota rangovams į rankas. Trijose miškų urėdijose logistinė grandinė beveik visiškai perduota į rangovų rankas, rangovų darbų apimtys logistinėje grandinėje sudaro 70% . Penkiose miškų urėdijose nustatytas logistinės grandinės pasidalijimas. Dalį darbų atlieka privačios rangos įmonės nuo 40% iki 60%, dalį atlieka pati miškų urėdija nuo 40% iki 60%. Trijose miškų urėdijose logistinė grandinė beveik visiškai sutelkta pačių miškų urėdijų rankose, miškų urėdijų darbų apimtys logistinėje grandinėje sudaro iki 70%. Apskaičiavus tiriamų miškų urėdijų teorinius transportavimo pajėgumus ir sulyginus juos su esamais transportavimo pajėgumais, nustatyta kad efektyviausiai savo transportą išnaudoja miškų urėdijos, kuriose yra mažas medienvežių skaičius. 8 miškų urėdijos nurodė neplanuojančios įsigyti naujų medienvežių artimiausiu metu, 4 nurodė kad planuoja įsigyti jei leis finansinės galimybės. 50% miškų urėdijų nurodė, kad miškų urėdijose reikėtų atsisakyti logistinių funkcijų, jas perleisti privačioms rangos įmonėms.
The object – Lithuanian forest enterprises The aim – Analyze the logistic chains, to identify recent logistic resources and their potential in Lithuanian forest enterprises. Methods – The data were collected by both questionnaire and interview methods. The following methods were carried on: comparative analysis of collected data, hypothetical assumptions and summation. Results - There were identified three different logistic chains after investigation in 12 forest enterprises. The logistic chain in one forest enterprise was fully given to contractor. The logistic chain in three forest enterprises was partly given to contractor. Contractors do 70% of all works in logistic chain. There is a division of logistic chain in 5 forest enterprises: contactors do up to 40-60% of work and forest enterprisers do up to 40-60 % of work. The logistic chain almost belongs to 3 forest enterprises. They do up to 70% of all works in logistic chain. There were calculated theoretical transportation potential and it was compared with present one. The conclusion is that forest trucks are used most effectively by theses forest enterprises which have few forest trucks. Eight forest enterprises are not going to buy new forest trucks in the short run. Four forest enterprises plan to buy new forest trucks if financial situations allows. 50% of forest enterprises claimed that it is worth to refuse logistic functions and give over to contractors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114055
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.