Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114053
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šabūnaitė, Dalia
Title: Aplinkos tarša kolektyvinio sodo bendrijos teritorijoje
Other Title: Pollution in the Community Garden
Extent: 61 p.
Date: 25-May-2011
Keywords: aplinkos tarša;žmonių kaita;buitinės atliekos;požemio vanduo;vandens kokybė;pollution;people‘s change;householde waste;ground water;the quality of water
Abstract: Darbo objektas - Kauno rajono sodo bendrija. Darbo tikslas - Ištirti sodo bendrijos aplinkos taršos būklę ir nustatyti buitinių atliekų formavimosi, utilizavimo ir poveikio aplinkai ypatumus sodų bendrijos teritorijoje. Darbo metodai – žmonių skaičiaus dinamikos, buitinių atliekų utilizavimo ypatumų stebėjimai, vandens kokybės šachtiniuose šuliniuose tyrimai , gautų duomenų analizė ir įvertinimas. Darbo rezultatai. Sodų bendrijos ūkinė veikla pasižymi dideliu intensyvumu, veiklos ir taršos įvairove ir didele žmonių koncentracija teritorijoje. Žmonių skaičius sode nepastovus. Žmonių skaičius tiesiogiai susijęs su atliekų kiekiu ir ūkinės veiklos intensyvumu sode. Aplinkos taršos problemų daugiausia sukelia blogas atliekų utilizavimo organizavimas. Žmonių sąmoningumo lygis, aplinkos taršos atžvilgiu, yra pakankamai aukštas. Iš anketavimo būdu apklaustų nuolat gyvenančių sode gyventojų, 92% reikalingas didesnis bendras buitinių (komunalinių) atliekų konteineris. 36% žmonių norėtų, kad sode būtų ir antrinių žaliavų konteineriai Atlikti šachtinių šulinių vandens kokybės tyrimai parodė, kad vanduo užterštas nitratais ir nitritais. Nustatyti vandens, žmonių esančių sode kaitos dinamika, sodo šulinių išsidėstymas teritorijoje ir buitinių atliekų pašalinimo bei rūšiavimo rodikliai, leidžia numatyti priemones aplinkos taršai sodų bendrijų teritorijose mažinti.
The object of investigation – Community garden in Kaunas district. Purpose of this work – Investigate the statement of environment pollution in community garden. Assess formation and utilization of the householde waste and effects of environment features in the areas of community garden.. Methods of research: Number of people, supervising of householde waste utilization, the research of quality groundwater, analysing and evaluation of received data. Results of the work. Economic activity is intense of varied activities such as pollution and big concentration of people in the community garden. The number of people is changeable. The number of people is directly related with intense economic activity and householde waste in the community garden. Main causes of environmental pollution is poor organization of the householde waste utilization. Peoples‘s awareness of environmental pollution is high enough. Accordig to investigated residents who live in the community garden, 92% state that is necessary to have bigger householde waste container. 36% residents would like to have recycled containers in the community garden. The research of the quality ground water has shown that water is polluted by nitrates and nitrites. There are some methods allowing to reduce the pollution in the community garden such as correct location of wells, recycling and exportation of householde waste. Also constant growing number of people and water consumption.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114053
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.