Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114049
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Tamašauskaitė, Vaida
Title: Karvidės mikroklimato įtaka pieno kokybei
Other Title: The cow-house mikroclimate on the milk quality
Extent: 60 p.
Date: 26-May-2011
Keywords: saitinė karvidė;mikroklimatas;oro temperatūra;santykinis oro drėgnis;somatinės ląstelės.;tie-up cow;microclimate;air temperature;relative air humidity;somatic cells.
Abstract: Geros kokybės pieną galima gauti tik iš tinkamai prižiūrimų ir sveikų karvių. Jų sveikatingumą įtakoja jas supanti aplinka – tvarto mikroklimatas. Jei jis nėra tinkamas, karvės suserga tešmens uždegimu – mastitu. Sergant šia liga, karvės būna neproduktyvios bei pablogėja pieno kokybė. Darbo tikslas – įvertinti mikroklimatą karvidėje ir nustatyti oro terminių veiksnių įtaką pieno kokybei. Tyrimai atlikti šaltuoju metų laikotarpiu saitinėje karvidėje, kur buvo matuojama oro temperatūra ir santykinis drėgnis. Karvidėje temperatūra kito nuo 80C iki 200C, o santykinis drėgnis nuo 75 iki 98 proc. Rezultatus palyginus su reikalavimais, nustatyta, kad drėgnis net 7 dienas viršijo norma, buvo didesnis negu 72 proc. Tuo tarpu lauko oro temepartūra kito nuo – 100C iki +30C. Įvairiais metų laikotarpiais matavome somatinių ląstelių skaičių piene. Daugiausia jų buvo (310 tūkst./ml) liepos mėnesio pabaigoje – rugpjūčio mėnesio pradžioje. Tai lėmė aukšta lauko oro temperatūra (virš 220C). Tvartiniu laikotarpiu didžiausias SLS piene (270 tūkst./ml) buvo vasario mėnesį, kada lauko oro temperatūra buvo -100C. Taip nutiko dėl palaikomos aukštos temperatūros tvarte, pridarytų vėdinimo kanalų ir didelio oro santykinio drėgnio. Taip susidarė šilta ir drėgna aplinka, kurioje yra palankios sąlygos bakterijoms daugintis, ir tai lėmė didesnį somatinių ląstelių skaičių.
Milk of good quality may only be obtained from healthy and well-looked after cows. Their healthy condition is influenced by surrounding environment, namely the cow-house microclimate. If it is not suitable, cows may get ill with udder inflammation, mastitis. While being ill with this illness, cows are usually unproductive and milk quality decreases. Aim of this research is to asses the microclimate in the cow-house and to establish the impact of air thermal factors on the milk quality. Researches were conducted in the tie-up cow-house where air temperature and relative humidity were being measured. In the cow-house the temperature varied from 8oC to 20oC and relative humidity from 75% to 98%. After having compared the results with the requirements it was established that humidity exceeded the norm for as many as 7 days and it was higher than 72%. Meanwhile, the air temperature fluctuated from -10oC to +3oC. During various seasons of the year we measured the quantity of somatic cells in milk. The greatest quantity was established at the end of July and in the beginning of August (310,000/ml). This was predetermined by high outside air temperature (over 22oC). During the in-house period, the highest quantity of somatic cells in milk (270,000/ml) was in February when the outside air temperature was -10oC. This occurred due to the high temperature maintained in the cow-house, ventilation channels made and high air relative humidity. This way, warm and wet ambience was created in which favourable conditions for bacteria proliferation exist.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114049
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

58
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.