Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114047
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Krygeris, Erikas
Title: Brandžių medynų inventorizacijos miškotvarkos metu patikimumo įvertinimas
Other Title: Reliability of growing stock volume estimation of mature stands during standwise forest inventory
Extent: 49 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: brandūs medynai;tūrio kintamumas;patikimumas;mature stand;volume variation;reliability
Abstract: Magistro darbe tiriama brandžių medynų inventorizacijos miškotvarkos metu patikimumas. Darbo objektas – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų II-IV miškų grupės brandūs medynai. Darbo tikslas – išanalizuoti brandžių medynų inventorizacijos miškotvarkos metu tikslumą ir įvertinti atrankinės miškų inventorizacijos efektyvumą. Darbo metodai – Palyginamoji analizė, atrankos metodas. Darbo rezultatai - Brandžių medynų visuma inventorizuota atrankos metodu. Pagrindinis šio metodo pranašumas – jo objektyvumas, leidžiantis patikimai su žinoma atrankos paklaida įvertinti inventorizuotų medynų vidutinius rodiklius, pirmoje eilėje vidutinį tūrį. Tokiu būdu nustatytas brandžių medynų tūris yra 12 % didesnis už sklypinės inventorizacijos metu nustatytą tūrį, panaudojant taip pat atrankos metodą kiekviename sklype. Brandžių medynų visumos atrankinės inventorizacijos metu nustatytas medžių tūrio kintamumas, leisiantis geriau planuoti tokias inventorizacijas. Didžiausiu vidutinio medžių tūrio kintamumu Kazlų Rūdos miškų urėdijoje pasižymi brandūs pušynai (variacijos koeficientas – 48%). Beržynų ir eglynų tūrio variacijos koeficientas 40-41%, juodalksnynų - 37%
The work object is Kazlų Rūda forest enterprises, II-IV group mature stands. The main goal of the work was to estimate the reliability of inventory mature stands during standwise inventory. Methods. Comparative analysis and sampling methods were used. The main results Mature stands were inventoried by sampling method. The main advantage of this method - its objectivity, which allow to estimate growing stock volume of mature stands with known error. Estimated mature stands volume of growing stock is 12 % higher than volume inventoried using angle count inventory method for each individual compartment. Estimated variation of growing stock of volume mature stands will allow to calculate other inventories. The highest variation of growing stock volume of mature stands Kazlų Rūda forest enterprise is in pine stands– 48 % medium, in birch and spruce stands 40-41 %, and the least in black alder stands– 37 %.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114047
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.