Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114028
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šuminskaitė, Giedrė
Title: Kokybinių virusų tyrimas sėklinėse bulvėse
Other Title: Quality Virus Research in Seed potatoes
Extent: 35 p.
Date: 24-May-2007
Keywords: ELISA;bulvės;veislės;virusai;ELISA;potatoes;breeds;viruses
Abstract: Šio darbo tikslas: ištirti virusų paplitimą sėklinėse bulvėse Lietuvoje, naudojant ELISA metodą. Tyrimai atlikti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje 2005-2006 m. Bulvėse ieškoti virusai: bulvių X virusas (Potato X potexvirus, PVX), bulvių Y virusas (Potato Y potyvirus, PVY), bulvių M virusas (Potato M carlavirus, PVM), bulvių S virusas (Potato S carlavirus, PVS), bulvių A virusas (Potato A potyvirus, PVA), bulvių lapų susisukimo polerovirusas (Potato Leafroll Virus, PLRV) naudojant ELISA metodą. Tirtos tokios bulvių veislės: ‘Lady Rosetta’, ;Saturna’, ‘Solist’, ‘Beluga’, ‘Meridian’, ‘Laura’, ‘Latona’, ‘Nora’, ‚Solara‘, ‚Vitara‘, ‚Red Scarlett‘, ‚Vineta‘, ‚Presto‘, ‚Viktorija‘. Tyrim�� rezultatai parodė, kad 2005-2006 metais tarp E3 kategorijos bulvių veislių, virusai daugiausiai pažeidė ‚Saturna‘ bulvių veislę, o mažiausiai - ‚Lady Rosetta‘ ir ‚Solist‘ bulvių veisles. 2005-2006 metais tarp A kategorijos bulvių veislių virusai daugiausiai pažeidė ‚Nora‘, ‚Vitara‘, ‚Red Scarlett‘ ir ‚Viktorija‘, mažiausiai – ‚Latona‘ ir ‚Vineta‘ bulvių veisles. 2005-2006 metais E3 ir A kategorijos bulvių veislėse labiausiai paplitę buvo PVY ir PVS virusai, o mažiausiai PLRV virusas. Nė vienoje bulvių veislėje nerastas PVX virusas.
The aim of this work: research virus spread in seed potatoes in Lithuania, using ELISA method. The studies carried out in Phytosanitary Laboratory of State Plant Protection Service in 2005-2006 years. Searched viruses in potatoes: Potato X potexvirus, (PVX), Potato Y potyvirus, (PVY), Potato M carlavirus, (PVM), Potato S carlavirus, (PVS), Potato A potyvirus, (PVA), Potato Leafroll Virus, (PLRV) by using ELISA method. Was researched these variaties of potatoes: ‘Lady Rosetta’, ;Saturna’, ‘Solist’, ‘Beluga’, ‘Meridian’, ‘Laura’, ‘Latona’, ‘Nora’, ‚Solara‘, ‚Vitara‘, ‚Red Scarlett‘, ‚Vineta‘, ‚Presto‘, ‚Viktorija‘. Results of research show, that in 2005-2006 years from E3 category potatoes variaties most injured was ‚Saturna‘ potatoes breed, and most less were ‚Lady Rosetta‘ and ‚Solist‘ breeds. In 2005-2006 years from A category potatoes variaties most injured were ‚Nora‘, ‚Vitara‘, ‚Red Scarlett‘ and ‚Viktorija‘ potatoes breeds, ant most less were ‚Latona‘ and ‚Vineta‘ breeds. In 2005-2006 years most spread virus, which injured potatoes in both categories, was PVY and PVS, and most less virus was PLRV. PVX virus not found in any potatoes variaties.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114028
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
giedre_suminskaite_md.pdf1.84 MBAdobe PDF   Until 9900-01-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.