Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114007
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kuliešius, Edgaras
Title: Žmogaus gelbėjimo sąlygų, įvykus nelaimingiems atsitikimams žemės ūkio darbuose, tyrimas
Other Title: nelaimingas atsitikimas darbe, žemės ūkis, pasirengimas gelbėti, mirtinai traumuotas
Extent: 58 p.
Date: 26-May-2009
Keywords: nelaimingas atsitikimas darbe;žemės ūkis;pasirengimas gelbėti;accident at work;agriculture;preparation for life saving
Abstract: 58 teksto puslapiai, 15 lentelių, 9 paveikslų, 52 literatūros šaltiniai, 5 priedai. Darbo tikslas – išanalizuoti žmonių gelbėjimo, įvykus nelaimingam atsitikimui, aktualumą, atskleisti problemos aktualumą žemės ūkio gamyboje, ištirti žemės ūkio darbuotojų pasirengimą gelbėti mirtinai traumuotą žmogų ir pasiūlyti priemones šiam pasirengimui gerinti. Nustatyta, kad 60-70 proc. iš visų nelaimingų atsitikimų (NA) įvyksta dėl neteisingų dirbančiojo veiksmų. Išnagrinėtos žmogaus psichofizinės savybės, dėl jų susiformuojantys veiksniai, kurie tampa NA priežastimi. Nustatytos kai kurios priemonės, mažinančios šių priežasčių pasireiškimą. Aukštesnis saugumo lygmuo gali būti pasiektas diegiant naujų, sudėtingesnių pažangios technologijos pavojų kontrolę, tam kad aukšto lygio saugumas panaikintų pažangios technologijos pavojus bei tos priemonės butų įgyvendintos. Lietuvoje žemės ūkis pagal įvykusių NA darbe skaičių yra šeštoje vietoje iš penkiolikos tarp visų ekonominės veiklos rūšių. Atlikus sociologinį tyrimą, kuriame dalyvavo 241 žemės ūkio darbuotojai iš įvairių Lietuvos regionų, buvo nustatyta, kad ūkininkai du kartus dažniau nei samdomi darbuotojai sugebėtų gaivinti staiga mirusį žmogų. Atlikus eksperimentinius tyrimus, paaiškėjo, kad pirmosios pagalbos mokymo efektyvumas priklauso nuo mokymo metodų
Thesis of Master: 58 pages, 15 tables, 9 pictures, 52 sources of literature, 5 appendixes. Research goal – analyse people life saving urgency during accident, discover problem importance in agriculture industry, examine agriculturists preparation for life saving to man who is deadly traumatized and propose a new measures to improve this preparation. It is established, that 60-70 proc. of all accidents are occurred because of wrong worker actions. Person‘s psychophysical characteristics, factors caused by these characteristics that become the reasons of accidents werw investigated. It was foreseen some means that decrease display of these reasons. A higher level of safety may be achieved through control of the new, more complicated risks of advanced technology if high-level safety complicated risks of advanced technology if high-level safety engineering has been implemented. In Lithuania agriculture industry is the sixth from the top in the list of fifteen kinds of economical activity in means of number of work accidents. After sociological investigation among 241 agriculture workers from different regions of Lithuania, we have discovered twice more farmers, comparing with hired labour men, know, how to act, when work accident has occured. The expermental investigation results proved dependence of right training methods to higher effectiveness of first aid training
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114007
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.