Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113939
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Bendaravičius, Rimvydas
Title: Elektrochemiškai gautos kobalto, volframo, fosforo dangos ir jų savybių tyrimas
Other Title: Electro-chemically deposited cobalt, tungsten and phosphorus coats and investigation of its properties
Extent: 61 p.
Date: 21-May-2007
Keywords: Trintis;dilimas;mikrokietumas;danga;elektrocheminis padengimas;Friction;attrition;micro-hardness;coats;electrochemical coating
Abstract: Darbas susideda iš 61 psl. kompiuterinio teksto, 46 paveikslų, 15 lentelių, 1 priedo. Panaudota 26 literatūros šaltiniai lietuvių ir anglų kalbomis. Šiame darbe apžvelgiama elektrochemiškai gautų dangų įtaka paviršiaus mikrokietumui, bei dangų įtaka riedėjimo trinčiai. Siekiama ištirti dangų mechanines savybes, bei surasti jų pritaikymą. Literatūrinėje analizėje pateikiama prieš šį darbą tirtos dangų mechaninės savybės, labai trumpai apžvelgiamos kelios elektrocheminio padengimo technologijos. Tyrimai buvo atliekami numatyta tvarka, gauti rezultatai apibendrinti ir pateikiami duomenų lentelėmis, grafikų ir nuotraukų pavidalu. Atlikus bandymus buvo nustatyta, kad mūsų tirtos dangos neatlaiko didelių apkrovų, nes yra trapios, todėl jos gali būti naudojamos kur nėra tokių didelių apkrovų pavyzdžiui MEMS (mikroelektromechaninėse sistemose).
The research consists 61 pages, 46 pictures, 15 tables and 1 appendixes. There were 26 references used in Lithuanian and English. Electrochemical gave coats to influence surface micro-hardness and coats to influence roll frictin is reviewed in this research. It wants to investigate mechanical properties of coats and find its use. In the literature is a presentation to go this work researching the mechanical properties and a summary about several technologies about electrochemical coating. This research was done to measure method and give results and to analyse and write information in tables, diagrams and pictures. This research was done to find, that by our analysis coats couldn’t stand very big strains, because they are brittle, so they can be used where there aren’t big strains, sample in MEMS (micromelectricmehanical) system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113939
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
rimvydas_bendaravicius_md.pdf4.55 MBAdobe PDF   Until 9900-01-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.