Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113912
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Apanavičiūtė, Egidija
Title: AB „Rokiškio sūris“ prekė sženklo valdymas
Other Title: Brand management in „Rokiškio sūris“ joint – stock company
Extent: 61 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: prekių identifikavimas;prekės ženklas;prekės vardas;prekės ženklo valdymas;brands identification;brand;brand name;brand management
Abstract: Tyrimo objektas – AB „Rokiškio sūris“ prekės ženklai. Tyrimo dalykas – AB „Rokiškio sūris“ prekės ženklo valdymas. Darbo tikslas – parengti AB „Rokiškio sūris“ prekės ženklų valdymo modelį. Uždaviniai: • išnagrinėti prekės ženklo istorinę raidą, funkcijas, apsaugos teorinius ir teisinius aspektus; • atlikti prekės ženklo valdymo teorijos studiją; • parengti tyrimo metodiką pieno produktų prekės ženklo poveikiui vartotojo elgsenai nustatyti; • grindžiant tyrimo rezultatais pateikti AB „Rokiškio sūris“ prekės ženklo valdymo modelį. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, lyginamoji analizė, loginė analizė, anketinė apklausa, apklausos duomenų statistinė analizė, apibendrinimas, grafinis vaizdavimas.
The object of research – „Rokiškio sūris“ Joint – stock company brands. The task of research – brand management of Joint – stock company „Rokiškio sūris“ The purpose of research – to prepare a brand management model for Joint – stock company „Rokiškio sūris“. The tasks of research: ● to analyze brands historical way, functions, the protection of theoretical and law aspects; ● to accomplish a theoretical study of brand management; ● to formulate a research methodology of milk products brands influence to costumer behavior; ● according to research results to introduce a brand name management model for Joint – stock company „Rokiškio sūris“. The research methods of – scientific literature analysis and synthesis, comparative analysis, logical analysis, sample survey, statistic analysis of survey results, generalization, graphic representation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113912
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

386
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.