Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113906
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Zdancevičius, Jonas
Title: Darbo aplinkos tyrimai grūdų sandėliuose
Other Title: Study on work environment in grain storage premises
Extent: 56 p.
Date: 27-May-2011
Keywords: dulkės;žemės ūkis;grūdų sandėliai;darbo aplinka;dust;agriculture;premises for grain storage;work environment.
Abstract: Darbo aplinkos veiksniai apibūdina darbo sąlygas. Dulkių koncentracijos grūdų sandėliuose yra ganėtinai nemažos ir pavojingos, kenkia sveikatai ir ilgainiui gali tapti rimtos profesinės ligos priežastimi. Todėl susiformavo idėja, jog dulkėtumo tyrimas augalininkystės ūkių grūdų saugyklose yra gana aktualus šiandien. Šio darbo tikslas – ištirti ir įvertinti darbų saugos ir sveikatos būklę grūdų sandėliuose, atliekant grūdų krovimo ir valymo operacijas. Apskaičiavus imties tūrį (užsidavus pasikliovimo lygmenį γ=0,95), gauta, kad turėtų būti ne mažiau, kaip 52 tyrimo duomenys (bandymuose pasirinkta ne mažiau 56), kad vidutinė dulkių koncentracijos kiekio įvertinimo maksimali paklaida neviršytų 2,072 mg/m3. Bandymų metu nustatyta maksimali dulkių koncentracija (66,38 mg/m3), kuri yra pavojinga darbuotojų sveikatai, ir viršijanti ilgalaikio poveikio ribinį dydį 10 mg/m3, pagal HN 23:2007. Didžiausia vidutinė dulkių koncentracija nustatyta grūdų priėmimo vietoje (23,789 mg/m3), kai atvežti grūdai yra išpilami iš priekabos. Siekiant sumažinti dulkėtumą ir pagerinti darbuotojų darbo sąlygas grūdų sandėliuose, pateikiami galimi darbo aplinkos veiksnių rizikos valdymo būdai.
Factors influencing the work environment can be described as working conditions. The concentration of dust in the premises for grain storage is rather high and can cause health problems and eventually may evoke serious occupational diseases. Therefore, the study of dust in the premises for grain crop storage is quite relevant today. The aim of this work is to explore and evaluate the safety and health of people working in the premises for grain storage and performing the grain loading and cleaning operations. Having calculated the sample volume (confidence level γ = 0.95), it was found that there should be no less than 52 studies (for test selected at least 56) in order not to exceed the maximum error of 2.072 mg/m3 for the assessment of the average concentration of dust content. The research showed a maximum concentration of dust (66.38 mg/m3), which is dangerous to people’s health and exceeds the limits for the allowed long-term exposure of 10 mg/m3, according to HN 23:2007. The highest average concentration of grain dust of (23.789 mg/m3) was recorded in the place of unloading grain from the trailer. Some possible risk management techniques are suggested to reduce dust and improve the working conditions in the premises for grain storage.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113906
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

66
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.