Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113890
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Adomaitienė, Loreta
Title: Gyvybės draudimo teoriniai ir prektiniai aspektai
Other Title: Theory and practice of life insurance
Extent: 74 p.
Date: 31-May-2007
Keywords: gyvybės draudimas;įmokos;išmokos;bendrovės.;life insurance;contributions;benefits;insurance companies.
Abstract: Darbo objektas - gyvybės draudimas Lietuvoje Darbo tikslas – nustatyti gyvybės draudimo bendrovių ir jų teikiamų paslaugų būklę Lietuvos rinkoje, atskleisti problemas ir pateikti vystymosi tendencijas. Darbo uždaviniai: - atskleisti gyvybės draudimo esmę, informacijos vartotojus ir gyvybės draudimo įmonių paslaugas; - atlikti gyvybės draudimo rinkos rodiklių analizę; - nustatyti gyvybės draudimo būklę ir problemas; -atskleisti gyvybės draudimo problemų sprendimo galimybes ir vystymosi tendencijas. Tyrimo metodai – ekonominės ir mokslinės literatūros ir Lietuvos Respublikos norminių aktų bei kitų publikacijų analizė monografiniu, apibendrinamuoju, lyginamuoju, grafinio vaizdavimo bei statistinės analizės metodais. Analizuojant rodiklius buvo atlikta vertikalioji ir horizontalioji bei koreliacinė-regresinė analizė, gyvybės draudimo įmokų ir išmokų analizė, prognoziniai skaičiavimai, bei pagrindinių veiksnių, turinčių įtaką įmokų dydžiams, poveikis. Darbe nagrinėjama Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys draudimo veiklą, Valstybės draudimo priežiūros tarnybos duomenys, metodinė medžiaga ir moksliniai straipsniai, bei draudimo specialistų nuomonė. Darbe naudoti statistiniai duomenys už 2001 – 2005 metus.
The object of the research – life insurance in Lithuania. The aim of this work is to investigate groups and models of life insurance in Lithuania, using results of investigation, to provide prognosis of development. The objectives of the work are: To analyze essence of life insurance, to discover classification of groups of life insurance and to discover users of information; To analyze life insurance enterprises and life insurance products; To perform analysis of economical indicators of life insurance; To analyze state of life insurance in Lithuania and to discover possible problems; To discover possible solutions of life insurance problems and to discover tendencies of development of life insurance. In the work used the descriptive, generalizing, comparative and analysis methods. While analysing the inductors, vertical and horizontal analyses of life insurance contributions and benefits, and key factors, influencing the values of contributions, were performed. Life insurance was investigated on the ground of the laws the Republic of Lithuania and the other normative documents regulating the activities of insurance, the data of the States service of insurance supervision and the opinion of the experts in the insurance adhere, given in periodical literature.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113890
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
loreta_adomaitiene_md.pdf709.42 kBAdobe PDF   Until 9900-01-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.