Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113846
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Vitauskas, Mindaugas
Title: Aplinkos apsaugos administracinių pažeidimų Raseinių rajone analizė
Other Title: Analysis of administrative violations in environmental protection in Raseiniai district
Extent: 49 p.
Date: 25-May-2010
Keywords: aplinkos apsauga;administracinis;pažeidimas;environmental protection;administrative;violation
Abstract: Darbe įvertinti Raseinių rajono aplinkos apsaugos kontrolės ir priežiūros rezultatai. Analizei pasirinkti 2005 – 2009 metai, analizuotos aplinkos apsaugos agentūros ataskaitos, įvertinti pagrindiniai įstatymų ir reikalavimų pažeidimai. Darbo objektas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūra. Jos vykdomų darbų apžvalga, protokolai, metinės ataskaitos, bylos. Darbo tikslas – Įvertinti aplinkos apsaugos būklę ir parodyti pagrindines jos raidos tendencijas. Išanalizuoti per paskutiniuosius penkerius metus padarytus aplinkos apsaugos administracinius pažeidimus, jų priežastis, nustatyti būdingiausius pažeidimus ir pasiūlyti pažeidimų mažinimo priemones. Darbo metodika – Išanalizuotos metinės veiklos ataskaitos nuo 2005 iki 2009 m, sugretintos tarpusavyje, ir remiantis gautais analizės rezultatais padarytos išvados. Detaliai analizuotos 2007 – 2009 metų ataskaitos, agentūros patikrinimų planų sėkmių ir nesėkmių įvertinimai, agentūros darbuotojų sustatyti aktai dėl nustatytos neteisėtos veiklos ir kitų administracinių pažeidimų. Taip pat išanalizuoti skundai dėl padarytos žalos ar nusikalstamos veiklos užfiksuoti agentūros vedamose knygose. Remiantis atlikta analize nustatyti dažniausiai padaromi prasižengimai, prasižengimų priežastys, pažeidėjų požiūris į savo neteisėtą veiklą. Darbo rezultatai. Nustatyta, kad pažeidimų skaičius nuolat mažėja. 2005 metais bendras nustatytas prasižengimų skaičius buvo 394, o 2009 tik 172. Surinktų baudų suma sumažėjo nuo 49650 Lt – 2005 metais iki 41183 Lt – 2009 m. 2007 m. buvo išskirtiniai, kuriais įvyko lūžis ir stipriai sumažėjęs pažeidimų skaičius turėjo įtakos ir gautai baudų sumai. Neišieškotos baudos už administracinius ir žalos gamtai nustatytus pažeidimus per 2007 – 2009 metų laikotarpį sudarė 76 497 Lt. Tiriamuoju laikotarpiu aiški prasižengimų mažėjimo tendencija rodo, kad agentūros griežta ir tikslinga ūkio, pramonės ir individualių objektų veiklos bei apsaugos kontrolė skatina žmones griežčiau laikytis aplinkos apsaugos įstatymų ir reikalavimų.
The thesis estimates the results of environmental protection control and monitoring in Raseiniai district. To be precise, the peculiarities of Environmental Protection Agency reports as well as the main violations of environmental laws and regulations are analysed and measured. Analysis is based on data of 2005-2009. Object of the thesis is the review of operations, cases, protocols and annual reports carried out in Raseiniai Environmental Protection Agency of Kaunas Regional Environmental Protection Department controlled by Ministry of Environment of the Republic of Lithuania. The aim of the thesis is to assess the condition of environment protection and expose its essential development trends. The thesis also aims at evaluation of the main causes of violations in environmental protection during the last five-year period and measures against them. Method used in the thesis is the comparative analysis of annual reports during the period of 2005-2009. To be precise, an explicit analysis is made on the annual reports, overview of successes and failures control schedule, acts for illegal actions and other administrative violations performed by Agency personnel. Moreover, claims for damages and other types of offence recorded in Agency registers are defined too. The obtained data indicates causes of frequently occurring violations and offenders’ treatment of their own illegal activities. The results of the survey reveal that the number of environmental violations is gradually decreasing. In 2005, 394 cases of misconduct were traced while in 2009, it decreased to 172. The grand total of fines in 2005-2009 declined from 49650 Lt to 41183 Lt. The year of 2007 were specific for being the turning point in decrease of fines under the influence of remarkable reduction of violations. Fines that were not recovered for administrative violations reached 76497 Lt during the period of 2007-2009. Decreasing number of violations during the period of 2007-2009 shows that strict control of rural, industrial and individual units induces people to observe environmental laws and regulations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113846
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.