Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113839
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMieldažys, Algimantas-
dc.contributor.authorMedziukevičiūtė, Aistė-
dc.date.accessioned2020-12-21T20:28:56Z-
dc.date.available2020-12-21T20:28:56Z-
dc.date.issued2011-05-27-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/113839-
dc.description.abstractDarbuotojų saugos ir sveikatos būklė įmonėse priklauso nuo darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo. Pastaruoju metu Lietuvoje pagausėjo įmonių, kuriose įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. Tačiau daugelyje įmonių ir ypač ūkių, teisės aktai įgyvendinami nepakankamai, įmonės dokumentai tvarkomi tik formaliai, profesinės rizikos vertinimas beveik neatliekamas, trūksta įmonės vadovų ar įgaliotų asmenų kompetencijos dirbančiųjų saugos ir sveikatos srityse. Šiame darbe pateikti tyrimo rezultatai, gauti anketinės apklausos būdu. Buvo apklausta žemės ūkio, apdirbamosios pramonės ir kitos su žemės ūkio produktų gamyba susijusios įmones. Apibendrinus gautus rezultatus, aptarti darbų saugos ypatumai, profesinės rizikos vertinimo, atsakingų asmenų skyrimo ir kiti su dirbančiųjų saugos ir sveikatos valdymu susiję klausimai, parengtas patikros lapas, paskaičiuoti būklės indeksai, numatytos ekonominių darbų saugos būklės gerinimo priemonės reguliuojant išmokas žemės ūkio įmonėse.lt
dc.description.abstractOccupational safety and worker health conditions in industry depend on the implementation and administration of safety laws and regulations. Lithuania has recently increased the number of companies that run the occupational safety and health management systems. However, in the majority of businesses and particularly private farms the legislation is not sufficiently implemented, the document management is purely tokenistic and symbolic, professional risk assessment is not carried out, the managers or other authorized personnel show a lack of competence. The research results are based on the questionnaire. The agricultural companies engaged in the production and processing of agricultural products have been surveyed. Having summarized the results the safety, occupational risk assessment, authorizing the personnel to work in the field of safety and health management issues were discussed. Moreover, the checklist was prepared, the level of occupational safety was evaluated and measures to improve it have been provided regulating the government payments for agricultural sector.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent57 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsaugalt
dc.subjectžemės ūkislt
dc.subjectsveikatalt
dc.subjecttechnikalt
dc.subjectįmonėslt
dc.subjectoccupational safetyen
dc.subjectagricultural sectoren
dc.subjecthealthen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectbusinessen
dc.subject.otherMechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)-
dc.titleDarbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir technikos naudojimo saugos tyrimas žemės ūkio įmonėselt
dc.title.alternativeThe Research on Worker Health Conditions, Occupational and Machinery Safety in Agricultural Sectoren
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

45
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.