Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113821
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Sabaitė, Eglė
Title: Krovos rankomis darbų tyrimas metalo gaminių įmonėje
Other Title: Manual loading/unloading system in metal products company
Extent: 63 p.
Date: 23-May-2012
Keywords: metalo gaminių įmonė;darbuotojas;darbo sunkumas;šiluminė aplinka;metal products company;worker;work strain;thermal environment
Abstract: Tirta metalo gaminių įmonės moterų – pakuotojų krovos rankomis darbai atsižvelgiant į darbo aplinkos sąlygas: darbo sunkumą, mikroklimatą bei triukšmą. Įvairių darbų (vinių pakavimo, supakuotų dėžučių nešimo ir krovimo) sunkumas buvo tiriamas teoriniais skaičiavimais ir eksperimentiniais tyrimais, naudojant žmogaus organizmo fiziologinių pokyčių tyrimo metodą – širdies pulso matavimą. Šiluminė aplinka vertinta rudens ir žiemos periodais. Atlikus matavimus pakuotojų darbo vietoje buvo nustatyta, kad sunkiausias darbas yra dėžučių krovimas – širdies ritmas pakilo iki 135 dūžių per minutę, kuriuos pagal Tarptautinės darbo organizacijos klasifikaciją galima priskirti sunkiems (pulsas 125–150 min-1) darbams. Šiluminė aplinka darbo vietoje labai nepalanki žmogaus organizmui, nes rudens periodu temperatūra yra 9 – 12 °C, o žiemos periodu temperatūra dar žemesnė – nuo 6 iki 9 °C. Santykinis drėgnis daugiau kaip 75 %, Ištyrus triukšmą nustatyta, kad darbuotoją veikiantis triukšmas neviršija žemutinės 80 dBA ribinės vertės veiksmams pradėti.
In this work was studied of metal products company of women - works hand-loading packer according to working environment conditions: work heaviness, microclimate and noise. A strain of various works (pegs packing, packaged in boxes carrying solutions, and loading) was studied with theoretical calculations and with experiments. For this experiment was used a research method of human’s organism physiological changes – a measurement of heart beats. A thermal environment was evaluated in autumn and winter periods. When the measurement in a packaging in the workplace was finished, was established the fact, that the most hard work on boxes loading, according to International Labor organization (ILO), this work can be ascribed to hard works group (pulse 125-150 min-1). Thermal environment in the workplace is very unfavourable to human’s organism, because in autumn period temperature is 9-12°C, in winter period from 6 to 9 °C. Relative moisture top 75 %. When a noise in the workplace was studied, was established the fact, that a noise, which have an effect on worker, do not overdraw ground 80 dBA limit.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113821
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

23
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.