Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113738
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bakas, Giedrius
Title: Skystųjų azoto trąšų su aminorūgštimis įtaka žieminių kviečių baltymų kokybinės sudėties optimizavimui
Other Title: The Influence of Liquid Nitrogen Fertilizers Combined with Amino Acids on Optimization of Proteins‘ Quality Composition of Winter Wheat
Extent: 44 p.
Date: 10-May-2010
Keywords: žieminiai kviečiai;pieninės brandos tarpsnis;aminorūgštys;derlius;baltymai.;winter wheat;grain milky stage;amino acids;yield;proteins.
Abstract: Tyrimai atlikti 2008-2009 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje limnoglacinialinio lengvo priemolio ant moreninio molio karbonatingame, giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Auginti žieminiai kviečiai „Tauras“, kurie pieninės brandos tarpsnyje buvo tręšiami Lyderis amino plius trąšomis su 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ir 3 % koncentracijų aminorūgštimis. Bandymo vidutiniais duomenimis nustatyta, kad žieminius kviečius šiame tarpsnyje tręšiant skystojo amidinio azoto trąšomis Lyderis amino plius su 0,5-1,5 % aminorūgščių, gautas esminis grūdų derliaus priedas (0,47 ir 0,82 t ha-1). Minėtos trąšos su 0,5-3,0 % aminorūgščių iš esmės padidino baltymų kiekį (0,55 - 0,57 proc. vnt.) žieminių kviečių grūduose. Didžiausias bendras aminorūgščių kiekis grūduose buvo žieminių kviečių, tręštų skystosiomis amidinio azoto trąšomis su 0,5 % aminorūgščių. Didžiausi ir esminiai pakeičiamų ir nepakeičiamų aminorūgščių kiekiai buvo sukaupti grūduose, naudojant Lyderio amino plius trąšas su 0,5 – 1,5 % aminorūgščių. Didžiausias bendras aminorūgščių kiekis grūduose būtų sukauptas naudojant pieninės brandos tarpsnyje 0,86 % koncentracijos aminorūgščių tirpalą.
The investigation was carried out over the period 2008-2009 at the Experimental Station of Lithuanian University of Agriculture, situated on limnoglacial carbonaceous light clay loam and tilled soil, deeper in Calcaric-Endohypogleyic Luvisol. There were grown the winter wheat “Tauras”, which were fertilized with “Lyderis Amino Plius” fertilizers, concentrated with 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, and 3% of amino acids, at the grain milky stage. The experimental research showed that the yield of winter wheat was significant (0,47 and 0,82 t ha-1) when applying liquid amide nitrogen fertilizers “Lyderis Amino Plius” with 0,5 – 1,5 % of amino acids, at the mentioned stage. In addition, the same fertilizers with 0,5-3,0 % of amino acids increased the amount of proteins (0,55 – 0,57 % per one) in the grains of winter wheat. The biggest total amount of amino acids were found in the grains of winter wheat, when fertilizing with liquid amide nitrogen with 0,5 % of amino acids. However, the biggest and the most significant essential and nonessential amounts of amino acids were identified in the grains, which had been being fertilised with “Lyderis Amino Plius” with 0,5 – 1,5 % of amino acids. In conclusion, according to investigation findings, the biggest total amount of amino acids would be concentrated, when applying 0,86 % concentration of amino acids soak, at the grain milky stage.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113738
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.