Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113649
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Mikša, Ovidijus
Title: Epigėjinių vabalų (Insecta: Coleoptera) bendrijos skirtingo reljefo sklypo vietose
Other Title: Communities of ground beetles (Insecta: Coleoptera) in places with different relief
Extent: 51 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: draustinis;ekspozicijos vietų reljefas;epigėjiniai vabalai;žemės gaudyklės;gausos dinamika.;Reserve;exposition place relief;ground beetles;ground trap;dynamies of abundance.
Abstract: Tyrimo objektas. Epigėjinių vabalų bendrijos Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje, 458 kvartale, 5 sklype. Norėdami nustatyti ekspozicijos vietų reljefo įtaką epigėjinių vabalų individų ir rūšių gausai, pasirinkome 5 tyrimų barelius, esančius lygioje miško vietoje ir šiauriniame, pietiniame, rytiniame bei vakariniame šlaituose. Tikslas - nustatyti epigėjinių vabalų bendrijų struktūrą ir jos pokyčius vegetacijos eigoje bei priklausomai nuo ekspozicijos vietų reljefo. Darbo metodai. Tyrimui buvo naudojama Barberio žemės gaudyklės. Gaudyklę sudaro plastikiniai 0,5 l talpos ir 6,5 cm skersmens indeliai, įkasti į žemę sulig paklotės paviršiumi. 1/3 gaudyklės buvo pripilama 10% formalino tirpalo. Tai apsaugojo epigėjinius vabalus nuo puvimo ir vabzdžialesių paukščių. Kiekviename barelyje buvo įrengta po 5 gaudykles, iš viso 25 gaudyklės. Atstumas tarp gaudyklių buvo 5 metrai. Surinkti epigėjiniai vabalai buvo džiovinami ir identifikuojami ASU laboratorijose. Darbo rezultatai. 2012 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais buvo atlikta 10 apskaitų, iš viso surinkta 1627 vnt. epigėjinių vabalų. Indenfikuotos 4 rūšys: Carabidae, Silphidae, Curculionidae, Staphylinidae ir 15 rūšių. Gausiausia iš sugautų rūšių buvo Phosphuga atrata – 312 vabalų. Lyginant sugautų vabalų skaičių skirtingo reljefo sklypo vietose, nustatyta, kad daugiausia epigėjinių vabalų sugauta lygioje miško vietoje įrengtomis gaudyklėmis. Antroje vietoje - vakariniam šlaite. Mažiausia - pietiniame šlaite. Be to, buvo registruojama epigėjinių vabalų rūšių ir individų gausos dinamika. Maksimumą beveik visų rūšių vabalų gausa pasiekė birželio mėnesį. Kai kurios rūšys pasiekė ir antrą gausos maksimumą rugpjūčio mėnesį.
Study object. The research of ground beetles Insecta: Coleoptera was made in Kamša botanical-zoological reserve, 458-th section, 5-th plot. We have chosen 5 parts of the plot for investigation: in a plane surface of the forest, on the North, the South the East and the West slopes in order to detect influence of the exposition place relief to abundance of caught ground beetles individuals and species. The aim of investigation was to determine structure of ground beetle communities, its temporal changes and dependence on the relief of exposition place. Methods of investigation. The Barberis ground traps were used in the research, 5 units in the each chosen part, 25 in total. The distances between the ground traps were 5 m. The trap is made from a 0,5 l volume and 6,5 cm diameter plastic cruet. The traps were digged in to ground to the top of the trap. 1/3 of the trap was filled with a 10% formalin soak. In that case the insects were saved from decomposing and birds. The collected beetles were dried and identified in the labs of Aleksandras Stulginskis University. Results. The total amount of collected ground beetles in 10 records, made since May to August 2012, was 1627. A variety of 15 species in 4 families Carabidae, Silphidae, Curculionidae, Staphylinidae were identified. The most abundant species collected was Phosphuga atrata – 312 ground beetles. The maximum quantity of ground beetles were caught in the plane surface of the forest, the next optimal place for groud beetles gathering was the West slope. The minimal quantity of ground beetles corresponds with the South slope. Dynamics of caught ground beetles individuals and species abundance was registered as well. The maximum quantity for almost all species was reached in June. Some species showed the other maximum in August.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113649
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

21
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.