Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113631
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Urbonavičienė, Vaida
Title: Transporto keliamos oro taršos mažoje gyvenvietėje tyrimas
Other Title: Investigation of air pollution by vehicles in small settlement
Extent: 59 p.
Date: 22-May-2013
Keywords: Autotransportas;tarša;anglies monoksidas;teršalai;mažoji gyvenvietė.;Vehicular traffic;pollution;carbon monoxide;pollutants;small settlement
Abstract: Šiuo metu vis aktualesnės tampa atmosferos taršos problemos, dėl kurių žmonija susiduria su globalinėmis problemomis. Visame transporto sektoriuje daugiausia teršalų į aplinką išskiria autotransportas. Pastaraisiais metais Lietuvoje automobiliai išmeta 70-80% teršalų, o kai kuriuose rajonuose arti judrių sankryžų – net 90% visos atmosferos taršos. Dėl pasenusių ir neefektyvių eismo reguliavimo sistemų, bei didėjančio automobilių skaičiaus dalyje miestų, o ypač jų centrinėse dalyse, stebimos padidintos teršalų koncentracijos ore. Akademijos miestelis ne išimtis, todėl buvo atliktas autotransporto keliamos oro taršos tyrimas. Žiemos metu CO koncentracija rytinio piko metu Sodų gatvėje buvo nuo 1 iki 2 ppm, Mokyklos gatvėje - nuo 1 iki 4 ppm, Pilėnų - nuo 2 iki 4 ppm. Vakarinio piko metu Sodų gatvėje - iki 1 ppm ribose, Mokyklos gatvėje - nuo 1 iki 3 ppm, Pilėnų gatvėje iki 4 ppm. Rudenį eksperimentinio tyrimo metu ribines vertes viršijo šios dujos - NO, NO2, SO2, fenolis. Dujų kiekiui ore pavasarį daugiausiai įtakos turėjo meteorologinės sąlygos. Transporto srautų sukeltai oro taršai mažinti Sodų ir Mokyklos gatvėse darbo dienomis nuo 7.00 iki 8.00 ir nuo 16.00 iki 18.00 valandų dvipusį eismą tikslinga pakeisti į vienpusį.
Currently the problems of air pollution become more and more actual, and due to these problems humanity faces global problems. The most amount of pollutants throughout the transport sector is emitted by vehicular traffic. In recent years, Lithuanian cars emit 70-80% of pollutants, and in some areas close to busy crossroads – even up to 90% of the total atmospheric pollution. Due to aged and inefficient traffic control systems, as well as the increasing number of cars in a part of the cities, especially in their central parts, there is observed the increased concentration of pollutants in the air. Akademija town is not an exception, therefore, the study of air pollution caused by the motor cars was carried out. Winters CO concentration during the morning rush in Sodų street was between 1 and 2 ppm, Mokyklos - from 1 to 4 ppm, Pilėnų - from 2 to 4 ppm. At evening peak hours in Sodų street concentracion up to 1 ppm range, Mokyklos - between 1 and 3 ppm, Pilėnų street to 4 ppm. Autumn of experimental study exceeded the limits of this gas - NO, NO2, SO2, phenol. The gas in the air the spring is largely due to the weather conditions. Traffic flows caused by air pollution Sodų and Mokyklos streets on weekdays from 7:00 to 8:00 and from 16:00 to 18:00 hours of two-way traffic is appropriate to replace the one-way.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113631
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.