Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113574
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Brazauskaitė, Lina
Title: Lietuvos maisto produktų gamybos įrenginių rinkos tyrimas
Other Title: Research of market of food equipment in Lithuania
Extent: 113 p.
Date: 26-May-2009
Keywords: gamybos įrenginiai;importas;eksportas;prognozavimas;food equipment;import;export;forecast
Abstract: Darbe analizuojama įvairių veiksnių bei priežastinių ryšių įtaką Lietuvos maisto produktų gamybos įrenginių rinkos parametrų pokyčiams – įrenginių importo, eksporto rinkoje apimtims bei jų vertei. Tyrimų tikslas - išanalizuoti Lietuvos maisto produktų gamybos įrenginių rinkos kiekybinius pokyčius, įvertinant makroaplinkos įtaką. Darbo uždaviniai – nustatyti Lietuvos maisto produktų gamybos įrenginių importo, eksporto kiekybinius pokyčius šalyje; paklausos vertinimo ir prognozavimo ekonominių aspektų analizė bei prognozavimo metodų parinkimo kriterijai; parinkti prognozavimo metodą maisto gamybos įrenginių importo prognozei sudaryti; įvertinti gautas pirmines prognozes. Darbe yra 60 teksto puslapių, 8 lentelės, 13 paveikslų, 53 priedų puslapiai, naudota 40 literatūros šaltinių.
In this work there is tried to analyse of the various factors and causalities to the rates of market alterations of the food equipment in Lithuania – to the quantity and to the value of the equipment import and export in the market. The object of this research is to analyse the market quantitative alterations of the food equipment in Lithuania and to evaluate macroeconomic influence. Main tasks are to clarify the market quantitative alterations of the Lithuanian food equipment import and export in this country; the economic dimensions analyse of the demand evaluation and forecasting and the selection parameters of the forecasting methods; to select the forecasting method to make the forecast for the food equipment import; to evaluate forthcoming primary forecasts. There are 60 text pages, 8 tables, 13 pictures, 53 extras pages used 40 sources of literature.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113574
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.