Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113533
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Aleknavičiūtė, Asta
Title: Geriamojo vandens tarša sunkiaisiais metalais ir įtaka kūdikių sveikatai
Other Title: Contamination of groundwater with heavy metals and the influence of infant health
Extent: 52 p.
Date: 28-May-2009
Keywords: geležis;manganas;kenksmingi aplinkos veiksniai;įgimtos širdies ydos;rizika;iron;manganese;harmful environmental factors;congenital heart failure;the risk
Abstract: Magistro darbe tiriama geriamojo vandens tarša geležimi ir manganu bei tam tikri aplinkos veiksniai, kurie gali didinti riziką susirgti įgimtomis širdies ydomis. Darbo objektas – geležis ir manganas geriamajame vandenyje, kenksmingi aplinkos veiksniai, įgimtos širdies ydos, rizika. Darbo tikslas – 1) išanalizuoti tam tikrų aplinkos veiksnių poveikį naujagimių sveikatai ir 2) įvertinti vandens taršos geležimi ir manganu bei kitų aplinkos veiksnių įtaką įgimtų širdies ydų rizikai. Darbo metodai – atvejis-kontrolė tyrimas, naudoti epidemiologijos analizės metodai nustatant suminę ir priskirtinę rizikas ir jų 95 proc. PI. Darbo rezultatai. Įgimtų širdies anomalijų riziką lėmė geležies ir mangano rizikos santykis (RS=1,06; 95 proc. PI=0,74-1,51), ribinis motinos amžius gimdymo metu (RS=1,73; 95 proc. PI=1,07-2,79); šeiminė padėtis (RS=2,82; 95 proc. PI=1,60-4,96); motinos išsilavinimas (RS=1,06; 95 proc. PI=0,74-1,52); motinos rūkymas (RS=2,73; 95 proc. PI=1,75-4,25); cheminės medžiagos darbe (RS=2,04; 95 proc. PI=1,09-4,17); kenksmingi gyvenamosios aplinkos veiksniai, tarp kurių dažniausiai minimi intensyvus eismas (RS=1,21; 95 proc. PI=0,90-2,79), nepalankūs santykiai šeimoje (RS=1,06; 95 proc. PI=0,51-2,18), žmogui tenkantis < nei 1 kambarys (RS=1,16; 95 proc. PI=0,73-1,83) ir kiti kenksmingi veiksniai (RS=1,21; 95 proc. PI=0,73-1,98). Geriamojo vandens tarša geležimi ir manganu bei kiti aplinkos veiksniai turėjo tendenciją didinti įgimtų širdies ydų riziką.
In this Master's work examined the drinking water with iron and manganese, and certain environmental factors, which may increase the risk of congenital heart defects. Work item - the iron and manganese in drinking water and harmful environmental factors, congenital heart failure, the risk. The aim - 1) to analyze certain environmental factors impact the health of the newborn, and 2) to assess the pollution of water with iron and manganese, and other environmental factors influence the risk of congenital heart failure. Working methods - case-control study, the use of analytical methods for determining the epidemiology of the total and attributable risks and their 95 percent. CI. Results of the work. Congenital cardiac anomalies has led to the risk of iron and manganese and the risk ratio (RS=1,06, 95 percent CI=0,74-1,51), the threshold age of the mother during childbirth (RS=1,73, 95 percent CI=1,07-2,79), family situation (RS= 2,82, 95 percent CI=1,60-4,96), maternal education (RS=1,06, 95 percent CI=0,74-1, 52); mother smoking (RS=2,73, 95 percent CI=1,75-4,25), the chemical at work (RS=2,04, 95 percent. CI 1,09-4,17); harmful to residential environmental factors, among which the most frequently referred to traffic congestion (RS = 1.21, 95 percent CI=0,90-2,79), adverse family relations (RS=1,06, 95 percent CI=0.51 -2.18), per person <than 1 room (RS=1,16, 95 percent CI=0,73-1,83), and other nuisances (RS=1.21, 95 percent CI=0, 73-1,98). the risk of heart failure. Drinking water with iron and manganese, and other environmental factors have had a tendency to increase the risk of congenital heart failure.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113533
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

232
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.