Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113500
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gaidys, Vytautas
Title: Aukštadvario, Sukončių ir Pabradės hidroelektrinių darbo efektyvumo tyrimai
Other Title: Aukstadvaris, Sukonciai and Pabrade small hydropower plant analysis
Extent: 72 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: racionalus naudojimas;naudingumo koeficientas;efektyvumas.;rational usage;coefficient of efficiency;efficiency.
Abstract: Žinome, kad Lietuva didelių vandens išteklių neturi.Todėl racionalus jų naudojimas, kai nedaroma žala gamtai, arba ji visiškai nereikšminga, – kiekvieno hidroenergetiko rūpestis. Neišnagrinėjus visų, su tuo susijusių reiškinių, klaidingai apskaičiavus ir įvertrinus sukauptus duomenis mažose hidroelektrinėse, ne tik bus neefektyvus vandens panaudojimas, bet ir gali būti katastrofinės pasekmės, galinčios neigiamai paveikti gamtinę aplinką. Esami šalies vandens ištekliai – brangus mūsų turtas, todėl reikia stengtis, kad hidroenergetikoje panaudotas kiekvienas kubinis metras vandens, atneštų kuo didesnę naudą visuomenei. Trijose mažosiose Lietuvos hidroelektrinėse: Aukštadvario, Sukončių ir Pabradės buvo atliekami tyrimai, kiek vandens sunaudoja kiekviena elektrinė atskirai, kokia pratekančio vandens energija, esant skirtingiems patvankų aukščiams, bei kaupiami duomenys, kiek kiekviena elektrinė pagamina elektros energijos (kW). Pradėjus sisteminti elektrinėse sukauptus duomenis, buvo sudaryta pro turbinas pratekančio vandens ir išgaunamos elektros energijos kiekio (kW) skaičiavimo metodika. Iš gautų duomenų išvedamos hidroelektrinių efektyvumo kreivės, kurios palyginamos su kitų gamintojų hidroagregatų efektyvumo duomenimis. Prasminiai žodžiai: racionalus naudojimas, naudingumo koeficientas, efektyvumas.
The problem considered in this paper is that there aren’t many natural water resources in Lithuania. That’s why, rational consumption of water with any or very insignificant harm to the nature done, is a matter of great concern of every hydroenergetic. All matters should be taken into consideration. However, without bearing in mind all the concerning matters, having incorrect technical data or its incorrect evaluation may lead to ineffective usage of water resources in little water-power stations and even catastrophic consequences, that may affect natural environment. Available water resources are precious. So, it is important to strive to use every cubic metre of water in hydroenergetics to be of the greatest benefit for the society. Three small hydropower plants in Aukstadvaris, Sukonciai and Pabrade were tested for amount of water consumption and for flowing water energy with different water head. Also there was collected data about produced electrical energy in every water- power station (kWh). After having organized all the data, was worked out technique how to count amount of water flowing through turbines and also amount of electricity (kWh) generated by those turbines. The facts make the output graphs that are compared with other producers aggregates’ data of efficiency. Keywords: rational usage, coefficient of efficiency, efficiency.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113500
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.