Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113473
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Žilinskaitė, Giedrė
Title: Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas Vilkaviškio rajono Alksnėnų kaimo ūkininkų ūkiuose
Other Title: Usage of renewable energy resources in Vilkaviškis region Alksnėnai village farmers farms
Extent: 56 p.
Date: 31-May-2010
Keywords: technologinė inovacija;atsinaujinantys energijos šaltiniai;šiaudų briketai;technological innovation;renewable energy sources;straw briquettes
Abstract: Tyrimo objektas – veiksniai, lemiantys atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą ūkininkų ūkiuose. Tyrimo tikslas – atskleisti veiksnius, lemiančius atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, ir nustatyti šių šaltinių panaudojimo galimybes ir teikiamą naudą ūkininkų ūkiuose. Uždaviniai : 1. Teoriniu aspektu atskleisti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes ir naudą; 2. Nustatyti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą lemiančius veiksnius; 3. Pagrįsti atsinaujinančių energijos šaltinių kaip inovacijos svarbą; 4. Parengti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybių ir naudos Alksnėnų kaimo ūkininkų ūkiuose tyrimo metodiką; 5. Pagrįsti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo naudą Alksnėnų kaimo ūkininkų ūkiuose. Tyrimo metodai. Tiriant ir analizuojant atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, buvo naudoti: mokslinės ir periodinės literatūros, statistinių duomenų loginės analizės ir sintezės, anketinės apklausos, palyginimo, grupavimo, grafinio vaizdavimo tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai: Išanalizuota atsinaujinančių energijos šaltinių kaip technologinės inovacijos diegimas ir nauda teoriniu aspektu. Pateiktas atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybių Vilkaviškio rajono Alksnėnų kaimo ūkininkų ūkiuose tyrimo metodinis pagrindimas. Atliktas atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo efektyvumo vertinimas. Žilinskaitė G. (2010). Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas ūkininkų ūkiuose. Studentų mokslinės konferencijos “Jaunasis mokslininkas – 2010” straipsnių rinkinys. 2010 m. balandžio 22 d. – Akademija (Kauno raj.).
Research object – factors determining the use of renewable energy sources in the farms. Research aim – to discover the factors determining the use of renewable energy sources and to find the possiblities to use such sources and to establish the benefits to the farms. Research goals: 1. To develop theoretical aspect of the possibilities and benefit of the use of renewable energy sources. 2. To ascertain the factors determining the use of renewable energy sources. 3. To motivate the innovative importance of renewable energy sources. 4. To develop a common methodology for investigating possibilities and benefit of use of renewable energy sources in the farms of Alksnėnai village. 5. To motivate the benefit of use of renewable energy sources in the farms of Alksnėnai village. Research methods. To investigate and to analyse the use of renewable energy sources following research methods have been used: scientific and periodical literature, logical evaluation and synthesis of statistics, questionnaires, comparision, batching and graphical presentation Research results. The implementation and benefit of renewable energy sources as technological innovation has been traversed by theoretical aspect. The paper provides the methodological reasoning for investigating possible use of renewable energy sources in the farms of Alksnėnai village in Vilkaviškis District as well as the evaluation of the efficiency on implementing renewable energy sources.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113473
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.