Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113465
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Račaitienė, Inga
Title: Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens tarša ir jo įtaka vaisiaus vystimosi sutrikimo rizikai
Other Title: Pollution of centralized drinking water and its effects on decelerated fetal development
Extent: 51 p.
Date: 25-May-2010
Keywords: Vandens tarša geležimi ir manganu;maža kūno masė;sulėtėjusi vaisiaus raida;rizika.;Water pollution in iron and manganese;low body mass;decelerated foetal development;risk.
Abstract: Magistro darbe buvo tiriama geriamojo vandens tarša geležimi ir manganu bei tam tikri aplinkos veiksniai, kurie gali didinti naujagimių mažos kūno masės bei sulėtėjusios vaisiaus raidos riziką. Darbo objektas: geležis ir manganas geriamajame vandenyje, kenksmingi aplinkos veiksniai, Kauno mieste gimę mažos kūno masės bei sulėtėjusios raidos naujagimiai, kurių motinos nėštumo metu vartojo geležimi ir manganu užterštą vandenį. Darbo tikslas: nustatyti ir įvertinti ar geriamojo vandens tarša geležimi ir manganu bei kiti kenksmingi veiksniai gali turėti įtakos naujagimių sveikatai. Darbo metodai: Atlikta atvejis – kontrolė epidemiologinė studija. Tyrimo objektas buvo 172 sulėtėjusios raidos ir 536 mažos gimimo masės 2008-2009 m. Kauno mieste gimę naujagimiai. Sulėtėjusios raidos atvejai – naujagimiai, kurių gestacinis amžius buvo daugiau 37 savaičių, o svoris buvo mažesnis kaip 2500g. Mažos kūno masės naujagimių atvejai – gimę mažesnio nei 2500 g svorio. Vandens tarša geležimi ir manganu buvo įvertinta naudojant Kauno miesto visuomenės sveikatos centro 2007-2008 m. stebėjimo duomenis. Kontroliuojant ryšį iškreipiančiųjų veiksnių įtaką, buvo apskaičiuota standartizuota trijose vandens tiekimo zonose gyvenančių motinų naujagimių sveikatos rizika, kylanti dėl geros, patenkinamos ir nepatenkinamos vandens kokybės poveikio vaisiaus vystimuisi. Darbo rezultatai: Daugiaveiksnės analizės duomenys parodė, kad moterims, kurios vartojo nepatenkinamos kokybės vandenį, rizika pagimdyti mažos kūno masės naujagimius buvo 31 proc. didesnė, o rizika susilaukti sulėtėjusios raidos naujagimius buvo 70 proc. didesnė, lyginant su moterimis, kurios vartojo geros kokybės vandenį.
In the master paper, water pollution in iron and manganese and particular environmental factors, that can increase risk of newborn low body mass and decelerated development of foetus were investigated. Subject of research: iron and manganese in drinking water, harmful environmental factors, newborns with low weight and decelerated development, whose mothers used water, polluted in iron and manganese, during pregnancy. Aim of research: to find and evaluate if drinking water pollution in iron and manganese and other harmful factors can have effect on the health of newborns. Methodology: An epidemiologic case – control study was performed. The object of the research was 172 newborns with decelerated development and 536 low birth mass babies, born in Kaunas in 2008- 2009. Cases of decelerated development- newborns whose age of gestation was more than 37 weeks, and mass of body was less than 2500g. Cases of low body mass newborns- less than 2500g. Water pollution in iron and manganese was evaluated by using the data of observation from Kaunas Public Health Centre. Controlling the influence of relationship perversion effects, newborns’ health risk of their mothers, living in three water supply areas, was calculated, which comes because of good, satisfactory and unsatisfactory water quality influence on development of foetus. Results of research: The data of multi-factor analysis has shown that for the women who used unsatisfactory quality water, risk to born low weight babies was 31 per cent bigger, and risk to born decelerated development babies was 70 per cent bigger, in comparison with the women, who used good quality water.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113465
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

15
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.