Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113459
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Markelevičius, Andrius
Title: Automobilių gaisrų priežasčių tyrimas
Other Title: Reasons of Automotive Fire and Their Investigation
Extent: 67 p.
Date: 25-May-2010
Keywords: automobilis;gaisras;savaiminis;užsiliepsnojimas;elektra;automotive;fire;auto;ignition;electricity
Abstract: Santrauka Tyrimo tikslas – išnagrinėti automobilį sudarančių ir jame naudojamu medžiagų ir skysčių degumo savybes. Nustatyti dyzelino, stabdžių skysčio DOT – 4 ir pusiau sintetinės variklinės alyvos 10W-4, išlietos ant įkaitusio metalinio paviršiaus užsiliepsnojimo temperatūrą ir laiką nuo skysčio patekimo ant įkaitusio paviršiaus iki užsiliepsnojimo. Šiam tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai: • išnagrinėti automobilyje esančių medžiagų teorines degumo savybes; • susipažinti su skysčių užsiliepsnojimo nuo įkaitusio metalinio paviršiaus nustatymo būdais; • sukonstruoti skysčio, išlieto ant įkaitusio paviršiaus, užsiliepsnojimo nuo elektros kibirkšties įrenginį; • ištirti trijų skysčių - dyzelino, stabdžių skysčio DOT – 4 bei pusiau sintetinės variklinės alyvos 10W-40 užsiliepsnojimo parametrus.
Summary The aim of this research is to examine the flammable characteristics of automotive fluids. Three types of automotive fluids includingi diesel fuel, brake fuel and enngine oil were taken to determine their ability and temperature to fire on heated metal surface and the time which needs to pass from the fluid getting on the heated surface to flame out. The main objectives of this research is: • to examine the teoretical flamability characteristics of automotive fluids; • to determine the methods, which are used to investigate the flamability of automotive fluids when they are spilled on heated surface; • to design the device, which measures the flamability and liquid temeprature when it is spread on the heated surface and there is an energy source such as electrical spark. • to examine the flamability parameters of diesel fuel, brake fuel and enngine oil.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113459
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.