Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113387
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Baltrušis, Audrius
Title: Žemsiurbių panaudojimas Lietuvos ežerų valymui
Other Title: The use of suction dredges for the cleaning of the lakes of Lithuania
Extent: 50 p.
Date: 19-May-2009
Keywords: žemsiurbe;ežeru valymas;sapropelis;dredge;consistence;distance
Abstract: Lietuvoje sparčiai daugėja nykstančių ežerų, kuriuos būtina valyti. Šiuo metu, jų skaičius jau siekia apie tris tūkstančius. Uždumblėję ežerai daro neigiamą poveikį aplinkai, nyksta ir nebeatlieka savo paskirties. Siekiant sustabdyti ežerų nykimo procesą, didžiausias dėmesys yra skiriamas ežerų valymo būdui naudojant žemsiurbes. Šis valymo būdas yra gana populiarus nors ir brangus. Tačiau ne visos žemsiurbės pritaikytos Lietuvos ežerams valyti. Pagrindinė darbo problema – dumblėjančių Lietuvos ežerų atgaivinimas panaudojant žemsiurbes. Darbo tikslas – įvertinti Lietuvoje naudojamų žemsiurbių tinkamumą ežerams valyti. Darbo uždaviniai: 1. įvertinti gaminamų žemsiurbių tinkamumą Lietuvos ežerų valymui; 2. išanalizuoti šalyje naudojamų žemsiurbių eksploatacinį našumą, pulpos konsistenciją ir transportavimo atstumą; 3. įvertinti iškasamo dumblo tolygumą, valant ežerus; 4. įvertinti Lietuvoje naudojamų žemsiurbių tinkamumą ežerų valymui. Darbo struktūra. Darbą sudaro: įvadas, 3 skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Darbe pateikti 38 paveikslai, 1 lentelė, 4 priedai. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjamas pasirinktos temos aktualumas atliekant literatūros analizę. Antroje darbo dalyje pateikiama tyrimų metodika. Trečioje darbo dalyje pateikiami atlikto tyrimo rezultatai. Darbe aprašomi atlikti trijų Vainiekio, Paežerėlių ir Talkšos ežerų, valytų 2002, 2006, 2007 ir 2008 metais, bei juose naudotų žemsiurbių VT – 2, „Watermaster Classic III“, „Christa Wendland” gauti darbų rezultatai. Išvadose pateikiami apibendrinti atsakymai į šiame darbe iškeltus uždavinius, siekiant užsibrėžto tikslo.
The extinction of the lakes, that should be inevitably cleaned, is in great progress in Lithuania. There are about three thousand such kind of lakes. The siltified lakes have the negative influence on the natural environment, they are nearly to extinction and do not serve the purpose. In order to stop the process of the absolute extinction of the lakes, the great attention is paid to the means and methods for cleaning the lakes by using the special machines called suction dredges that are popular, nevertheless, quite expensive. Though, not all kinds of dredges produced are suitable for cleaning the lakes of Lithuania. The main problem of the work- the revival of the siltified lakes by using the suction dredges. The aim of the work - to evaluate the usability of dredges for cleaning the lakes of Lithuania. The objectives of the work: 1. Evaluate the usability of dredges that are produced, for the cleaning of the lakes of Lithuania. 2. Analyze the efficiency of exploitation of the dredges used in Lithuania, the consistence of the solid silt and the distance of transportation of the pulp. 3. Evaluate the even distribution of the silt that is removed. 4. Evaluate the usability of the suction dredges that are exploited in Lithuania. The structure of the work. The parts of the final work are: introduction, 3 sections, conclusions, recommendations, list of literature sources and appendixes. There are 38 pictures, 1 table, 4 appendixes in the final work. In the first part of the work the urgency of the chosen topic by using the analysis of literature sources is analyzed. In the second part of the work the methodic and the way of exploration are presented. In the third part of the work we give the final results of cleaning the lakes called Vainiekis, Paezereliai and Talksa by using the suction dredges VT-2, “Watermaster Classic” and “Christa Wendland” in 2002, 2006, 2007 and 2008. The answers and results of objectives by achieving the aim are presented in the conclusions. .
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113387
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

40
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.