Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113314
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Povilaitis, Virmantas
Title: Aspects of Cereal Yield Formation in Agroecosystems of Different Intensity
Other Title: Miglinių javų derliaus formavimo aspektai skirtingo intensyvumo agroekosistemose
Extent: 24 p.
Date: 7-May-2012
Keywords: Winter wheat;spring barley;model DSSAT;nitrogen;biomass;Žieminiai kviečiai;vasariniai miežiai;modelis DSSAT;azotas;biomasė
Abstract: The object of study – spring barley (Hordeum vulgare L.) and winter wheat (Triticum aestivum L.). Research tasks: 1. To investigate the effect of growing intensity, applying fertilisers according to normative for target yield, on spring barley and winter wheat leaf index, biomass and grain yield formation. 2. To quantitatively assess accumulation of nitrogen and carbon in the biomass during vegetation. 3. To explore the effect of water and nitrogen induced stresses on productivity of photosynthesis and to evaluate feasibility of DSSAT v4.0.2.0 model for the diagnosis. 4. To estimate likely effect of climate change on winter wheat and spring barely yield.
Darbo uždaviniai: 1. Ištirti skirtingo auginimo intensyvumo, tręšiant pagal normatyvus planuojamam derliui, poveikį vasarinių miežių ir žieminių kviečių lapų indekso, biomasės ir grūdų derliaus formavimuisi. 2. Nustatyti kiekybinius azoto ir anglies kaupimosi biomasėje pokyčius vegetacijos metu. 3. Ištirti vandens ir azoto trūkumo sukeltų stresų pasireiškimą migliniuose javuose ir įvertinti galimybes juos diagnozuoti modeliu DSSAT v4.0.2.0. 4. Įvertinti tikėtiną klimato kaitos poveikį žieminių kviečių ir vasarinių miežių derlingumui. Tyrimų objektas – vasarinis miežis (Hordeum vulgare L.), žieminis kvietys (Triticum aestivum L.).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113314
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.