Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113237
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Godvaišas, Tomas
Title: Medžiotojo ir medžioklės įvaizdis Lietuvoje
Other Title: Hunters‘ and game hunting identity in Lithuania
Extent: 48
Date: 30-May-2018
Keywords: medžiotojas;įvaizdis;medžiotojų vertybės;apklausa;turinio analizė. ;hunting;hunters' values;non-hunter;survey;content analysis.
Abstract: Darbo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į medžioklę ir medžiotojus, ištirti kaip patys medžiotojai apibrėžia savo identitetą visuomenėje bei kaip medžioklė pristatoma Lietuvos žiniasklaidoje. Darbo metodai – statistinė duomenų analizė. Atlikta kiekybinė standartizuota internetinė medžiotojų ir nemedžiojančių Lietuvos piliečių apklausa bei straipsnių apie medžioklę, patalpintų internetiniuose portaluose www.15min.lt ir www.delfi.lt 2013-2017 metais, turinio analizė. Darbo rezultatai: Kiekybinę standartizuotą internetinę apklausą užpildė 417 medžiotojų ir 283 nemedžiojantys asmenys. Medžiotojų atsakymai atskleidė, kad dauguma iš jų nors ir jaučiasi gerai visuomenėje, mano, jog dauguma nemedžiojančių asmenų medžiotojus laiko žvėrių žudikais ir brakonieriais. Didžioji dauguma nemedžiojančių asmenų teigė, kad medžiotojas visų pirma yra atsakingas, medžiojamųjų gyvūnu išteklius tausojantis asmuo. Dauguma apklausoje dalyvavusių nemedžiojančių asmenų yra bendravę su medžiotojais arba jų šeimoje yra medžiotojų. Apklausa atskleidė ir Lietuvos medžiotojų prioritetus medžioklėse. Dauguma medžiotojų medžioklę suvokia kaip galimybę pažinti laukinius gyvūnus ir paukščius bei bendrauti su panašius interesus turinčiais žmonėmis. Ekonominė medžioklės nauda (kailiai, žvėriena) lieka prioritetų sąrašo apačioje. Straipsnių apžvalgos rezultatai atskleidžia, kad medžioklės tema internetiniame portale portale www.15min.lt analizuojama fragmentiškai, retai pasitaiko giluminių straipsnių apie medžioklę, tai rodo žemą šios temos aktualumą/populiarumą. Dauguma žinučių – apie nelaimingus įvykius medžioklėje, nusikalstamas veiklas, nelegalias medžiokles. Interviu su medžiotojais pasitaiko labai retai. Dažniausiai straipsniuose apie medžioklę kalbinami politikai bei aplinkos apsaugos ekspertai, medžiotojų nuomonė išgirstama retai. Tačiau lygiai taip pat itin mažą diskurso apie medžioklę dalį užima straipsniai, kritikuojantys medžioklę, kuriose, pavyzdžiui, atspindima gamtos apsaugos aktyvistų nuomonė, kritika, aprašomi protestai ar streikai.
The thesis analyzes the identity of hunters in Lithunia and how it is shaped by the Lithuanian online media and reflected on public opinion. Research object: active hunters in Lithuania, non-hunters, and articles on hunting and hunters published in www.15min.lt and www.delfi.lt throughout 2013-2017. Research aim: to analyze the public opinion about hunters/hunting in Lithuania as well as to investigate how hunters define their identity. The research also aims to identify how hunting/hunters are presented on online media. Research results: A quantitative standardized online survey was filled in by 417 hunters and 283 non-hunters. The obtained data revealed that most of hunters do not feel distanced in the society but consider that most of the non-hunters label them as killers of the animals and poachers. Most of non-hunters who participated in the survey indicated that they communicated with hunters or had a family member who hunted. Therefore, most of the respondents non-hunters said that hunter in their perception is a responsible person saving game resources. The survey also revealed priorities of Lithuanian hunters. Most hunters perceive hunting as an opportunity to learn more about wild animals and birds. I was also found that hunters attribute a social dimension to hunting and value socialization with people who have similar interests. The economic aspect of hunting remains at the bottom of the list of priorities. The overwiew of the articles revealed that the coverage of hunting and hunters on news website www.15min.lt is fragmented, lacks in-depth analysis. The situation indicates a low relevance/popularity of the topic. Most of the articles are about incidents while hunting, criminal activities, illegal hunting. Interviews with hunters are rare. Most of the times politicians, environmental experts are interviewed in the articles about hunting, therefore hunters remain not heard. However, a very small part of the analyzed discourse is about criticism towards hunting and hunters. A small part of the analyzed articles reflects the views, criticism of the environmentalists.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113237
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
tomas_godvaisas_md.pdf2.21 MBAdobe PDF   Until 2024-05-05View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on May 1, 2021

Download(s)

17
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.