Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113211
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Sadauskienė, Agnė
Title: Perspektyvių cukrinių runkelių veislių atsparumas grybinėms ligoms ir derlingumo potencialas.
Other Title: Fungal disease resistance of perspective sugar beet varieties and their yield potential.
Extent: 54 p.
Date: 4-Jun-2018
Keywords: cukriniai runkeliai;veislės;derlius;fungicidai;cukringumas;sugar beet;varieties;yield;fungicides;sugar content.
Abstract: Tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) filiale Rumokų bandymų stotyje 2017 m. augintose 16 cukrinių runkelių veislėse. Tyrimai vykdyti dviejuose fonuose: pasėliai buvo nepurkšti fungicidu ir purkšti fungicidu Maredo (veiklioji medžiaga epoksikonazolas 125 g/l). Tyrimų metais cukriniuose runkeliuose labiausiai plito rūdys (sukėlėjas – Uromyces beticola), baltuliai (sukėlėjas - Ramularia beticola Fautrey & F. Lamb.), miltligė (sukėlėjas – Erysiphe betae Vaňha Weltzien) ir rudmargė (sukėlėjas – Cercospora beticola Sacc.). Didžiausia dygimo energija nustatyta ʻBertonʼ veislės pasėlyje – praėjus 7 dienoms po sėjos buvo sudygę 54,8 % augalų. Didžiausias galutinis lauko daigumas nustatytas ʻBertonʼ, ʻStraussʼ, ʽKashmirʼ, ʽFighterʼ bei ʽMintaʼ veislių laukeliuose ir siekė 81,0 – 85,2 %. Jautrumu rudmargei išsiskyrė ʽThyraʼ, ʽPottokʼ ir ʽVivaroʼ; baltuliams – ʽBertonʼ, ʻMintaʼ ir ʻFairwayʼ; miltligei ir rūdims – ʻCelsiusʼ. Tolerantiškiausi rudmargei buvo ʻWellingtonʼ, baltuliams – ʻCelsiusʼ ir ʻThyraʼ, miltligei – ʻTexelʼ ir rūdims – ʻThyraʼ veislių runkeliai. Fungicido biologinis efektyvumas prieš derliaus nuėmimą nuo rudmargės buvo 11,2 -55,4 %, nuo miltligės - 47,8 – 94,3 %. Derlingiausios buvo ʻPottokʼ ir ʻCelsiusʼ veislės – šakniavaisių derliai, nenaudojant fungicido buvo atitinkamai 90,15 ir 86,26 t ha-1, nupurškus fungicidu – 91,48 ir 87,15 t ha-1. Cheminė apsauga priklausomai nuo genotipo cukrinių runkelių šakniavaisių derlingumą padidino 0,30 – 11,63 t ha-1. Daugiausia cukraus šakniavaisiuose sukaupė‚ ʻWellingtonʼ ir ʻStrausʼ veislės runkeliai. Cukringumo pokytis, panaudojus cheminę apsaugą nuo ligų, svyravo nuo -0,19 iki 0,94 proc. Didžiausia balto cukraus kiekis (12,65 t ha-1), nenaudojant fungicido, gautas iš ʻCelsiusʼ veislės cukrinių runkelių šakniavaisių. Panaudojus fungicidą, daugiausiai balto cukraus (12,96 t ha-1) gauta ʻWellingtonʼ veislės pasėlyje.
The research was conducted on 16 sugar beet varieties, grown in 2017 at the Rumokai Experimental Station of the Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry. The experiments were carried out on two backgrounds: the crops were not sprayed and were sprayed with fungicide Maredo (active ingredient epoxiconazole 125 g/l). During the study year, rust (causative agent Uromyces beticola), ramularia (causative agent Ramularia beticola Fautrey & F. Lamb.), powdery mildew (causative agent Erysiphe betae Vaňha Weltzien) and leaf spot disease (causative agent Cercospora beticola Sacc.) were the most prevalent in sugar beet. The highest germination energy was found in the ʻBertonʼ crop – seven days after sowing 54.8 % of the plants had germinated. The maximum field emergence was determined in the ʻBertonʼ, ʻStraussʼ, ʻKashmirʼ, ʻFighter ʼ and ʻMintaʼ varieties and ranged from 81.0 to 85.2% . The most sensitive to leaf spot disease were the ʻThyraʼ, ʻPottokʼ and ʻVivaroʼ varieties, to ramularia – ʻBertonʼ, ʻMintaʼ and ʻFairwayʼ, to powdery mildew and rust – ʻCelsiusʼ. The most tolerant to leaf spot disease was ʻWellingtonʼ, to ramularia – ʻCelsiusʼ and ʻThyraʼ, to powdery mildew – ʻTexelʼ and to rust – ʻThyraʼ. The biological effectiveness of fungicide against leaf spot disease before harvesting was 11.2 -55.4%, against powdery mildew – 47.8 to 94.3%. The most productive were the ʻPottokʼ and ʻCelcius ʼvarieties, their root yield without fungicide was 90.15 and 86.26 t ha-1 accordingly, with fugicide – 91.48 ir 87.15 t ha-1. Chemical protection, depending on genotype, increased the sugar beet yield by 0.30 – 11.63 t ha-1. The ʻWellingtonʼ and ʻStrausʼ varieties had the highest sugar content. The change in sugar content after the use of chemical protection against diseases ranged from -0.19 to 0.94 % pcs. The highest amount of white sugar (12.65 t ha-1) without using fungicide was obtained from the ʻCelsiusʼ variety. Using fungicide, the highest amount of white sugar (12.96 t ha-1) was obtained from the ʻWellingtonʼ crop.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113211
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

17
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.