Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113210
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šileikytė, Miglė
Title: Bulvių stiebagumbių su raudonu ir violetiniu minkštimu kokybės palyginimas
Other Title: Quality comparison of Potato Tubers with Colored Flesh
Extent: 44
Date: 1-Jun-2018
Keywords: bulvės su spalvotu minkštimu;luobelė, minkštimas;cheminė sudėtis;potatoes with colored flesh;peel, flesh;chemical composition
Abstract: Tyrimo objektas: Šešios skirtingos valgomosios bulvės (Solanum tuberosum L.) veislės: 'Red Emmalie', 'Rosalinde', 'Highland Burgundy' (raudonos spalvos minkštimas), 'Violetta', 'Valfi' ir 'Salad Blue' (violetinės spalvos minkštimas). Tyrimų tikslas – ištirti ir palyginti skirtingų veislių bulvių stiebagumbių minkštimo ir luobelės kokybinius rodiklius. Uždaviniai: 1) Ištirti bulvių stiebagumbių minkštimo biocheminę sudėtį. 2) Nustatyti bulvių stiebagumbių luobelės biocheminę sudėtį. 3) Įvertinti bulvių stiebagumbių minkštimo ir luobelės spalvą. Tyrimo metodai: bulvių stiebagumbių minkštime ir luobelėje standartiniais metodais nustatyti: sausųjų medžiagų, tirpių sausųjų medžiagų, baltymų, ląstelienos, makroelementų (kalio, magnio, kalcio ir fosforo) ir mikroelemetų (geležies, cinko, vario, mangano, boro) kiekiai. Bulvių stiebagumbių minkštimo ir luobelės spalva nustatyta HunterLab Miniscan XE spektrofotometru, naudojant CIELab sistemą. Tyrimų duomenys statistiškai apdoroti dispersinės analizės metodu (ANOVA) naudojant kompiuterinę programą STATISTIKA (STATISTICA 10). Tyrimo rezultatai. Didžiausi sausųjų medžiagų ir tirpių sausų medžiagų kiekiai nustatyti visų tirtų veislių stiebagumbių minkštime, o didžiausi baltymų, pelenų, ląstelienos, makroelementų (azoto, fosforo, kalio, kalcio) ir mikroelementų (geležies, vario, mangano) kiekiai – bulvių stiebagumbių luobelėje. Daugiausiai sausųjų medžiagų nustatyta 'Highland Burgundy' ir 'Valfi' stiebagumbių minkštime, tirpių sausųjų medžiagų – 'Highland Burgundy' ir 'Red Emmalie' stiebagumbių minkštime. Didžiausi pelenų kiekiai nustatyti 'Highland Burgundy' luobelėje, o didžiausi baltymų kiekiai – 'Highland Burgundy' ir 'Violetta' luobelėse. Daugiausia azoto nustatyta 'Rosalinde', 'Red Emmalie', ir 'Salad Blue', fosforo – 'Highland Burgundy' ir 'Violetta', kalio – 'Violetta', kalcio – 'Highland Burgundy', magnio – 'Violetta' luobelėse. 'Valfi' stiebagumbių luobelė sukaupė daugiausia geležies, 'Salad Blue' luobelė - vario, 'Highland Burgundy' luobelė – mangano. Didžiausias raudonos spalvos atspalvis buvo 'Highland Burgundy' stiebagumbių minkštime ir 'Rosalinde' stiebagumbių luobelėje. Violetinių bulvių stiebagumbių minkštimo spalvos intensyvumo koordinatėje b* dominavo mėlynas atspalvis.
Research object: 6 varieties of Solanum tuberosum L.: 'Red Emmalie' 'Rosalinde', 'Highland Burgundy' (with red flesh), Violetta', 'Valfi' and 'Salad Blue' (with purple flesh). Research aim: To compare and research peel and flesh quality indices of different coloured potatoes cultivars. Research objectives: 1) To research the biochemical composition of colourful potatoes tuber flesh; 2) To research the biochemical composition of colourful potatoes tuber peel; 3) To evaluate the colour of the peel and flesh of potatoes tubers. Research methods: Dry matter content, soluble dry matter, protein content, fiber content, amounts of macro-compounds (potassium, magnesium, calcium and phosphorus) and microelements (iron, zinc, copper, manganese, boron) of potato tuber peel and flesh are determined using standard methods. The colour of the potato tuber flesh and peel was determined by the HunterLab Miniscan XE spectrophotometer using the CIELab system. The data of the research were statistically analyzed using the STATISTICS computer program (STATISTICA 10). Research results: The highest amounts of dry matter and soluble dry matter was found in the potato flesh of all tested varieties, and the largest amounts of protein, ash, fiber, macro elements (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium) and micro elements (iron, copper, manganese) were found in the peel of potato tubers. The biggest amount of dry matter was found in the flesh of 'Highland Burgundy' and 'Valfi' tubers, while most soluble dry matter appeared in 'Highland Burgundy' and 'Red Emmalie' sorts of potato flesh. The highest amount of ash was found in 'Highland Burgundy', and the highest levels of protein were in 'Highland Burgundy' and 'Violetta'. Most of nitrogen was determined in 'Rosalinde', 'Red Emmalie' and 'Salad Blue', phosphorus – in 'Highland Burgundy' and 'Violetta', potassium – in 'Violetta', calcium – in 'Highland Burgundy', magnesium - in 'Violetta' peel. 'Valfi' tuber peel has the biggest concentration of iron, 'Salad Blue' - of copper, and 'Highland Burgundy' - of manganese. The most intensive red hue was in the flesh of 'Highland Burgundy' tubers and the peel of 'Rosalinde' tubers. At colour intensity coordinate b* of purple flesh potato tubers the blue hue dominated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113210
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.